Méltányossági kérelem információk

Felsőéves hallgató csak abban az esetben nyújthat be méltányossági kérelmet, amennyiben az utolsó szociális időszak óta döntő mértékben változott a szociális helyzete. Elsőéves hallgató a kollégiumi jelentkezés során a HATÁR rendszerben adhatja be szociális helyzetére vonatkozó kérelmét. 

A kérelem elbírálásakor csak és kizárólag a kérelmező szociális helyzetét vesszük figyelembe, vagyis a kollégiumi felvételi eljárásban szerepelt pontszámok nem számítanak bele a bírálatba (tanulmányi, korrekciós, stb.).

Szociális pontszámok megszerzése, mindig a HÖK által meghirdetett időszakban a Rendszeres szociális ösztöndíjjal, Lakhatási támogatással és Költségtérítés-mérséklés támogatás pályázatok leadásával egy időpontban lehetséges. 

Figyelem a kollégiumi méltányossági kérelmet NEM a Neptun rendszerben kell kitölteni és beadni. A Neptunban található különleges méltányossági kérelem a tanulmányai miatt adható be és nem a kollégiumi szociális helyzet igazolására.

A méltányossági kérelem leadásához szükséges a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat csatolni. Az igazolás hiánya esetén a bíráló bizottság nem tudja figyelembe venni a pályázatot. Az adott szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumok listáját a HATÁR kitöltési segédletében találják.

A kérelmet mindenkinek elektronikusan kell kitölteni a hok.sze.hu/meltanyossagi oldalon. A nagymértékű változást az indoklás mezőben kell megadni. Az itt kitöltött adatlapot, nyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt postai vagy személyes úton kell eljuttatni az alábbi címre:

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. ÚT 106-os iroda SZE HÖK

Borítékra írják rá: „Méltányossági kérelem”

Méltányossági kérelem beadásának időszaka: 2021.08.13. 12:00-tól - 2021.08.19. 12:00-ig

Postára adás: 2021.08.19.  (későbbi keltezéssel postára adott kérelmet nem áll módunkban elbírálni)

Várható eredmény: 2021.08.27.

Kollégiumi Méltányossági kérelmekkel kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a bizottsag@sze.hu e-mail címre várjuk.

Kollégiumi szállást a szabad férőhelyek arányában tudunk biztosítani.

Méltányossági kérelmek leadásának határideje a jelentkezési időszakokban előre meghatározott, aminek a határidejét pontosan be kell tartani, a határidőn túl érkező nyilatkozatokat nem áll módunkban elbírálni.

Rendkívüli esetben van lehetőség év közben méltányossági kérelmet beadni abban az esetben, ha valamely hallgatónak a szociális helyzete nagymértékben változott. Egyéb esetben a jelentkezési időszakban meghirdetett méltányossági kérelmek leadási határidejét kell betartani.

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2021. november 29. 14:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2021. december 1.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. december 3. - 2021. december 4.
Hallgatói klubkoncert 2021. december 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. december 11.

Térkép

Térkép