Galéria

Eseménynaptár

Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2023. szeptember 21. 10:00 - 18:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. szeptember 22. 13:30 - 2023. szeptember 23. 19:30
Szenátusi Ülés 2023. szeptember 25. 14:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2023. szeptember 27.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. szeptember 29. 13:30 - 2023. szeptember 30. 19:30

Térkép

Térkép

Méltányossági kérelem információk

Felsőéves hallgató csak abban az esetben nyújthat be méltányossági kérelmet, amennyiben az utolsó szociális időszak óta döntő mértékben változott a szociális helyzete.

A kérelem elbírálásakor csak és kizárólag a kérelmező szociális helyzetét vesszük figyelembe, vagyis a kollégiumi felvételi eljárásban szerepelt pontszámok nem számítanak bele a bírálatba (tanulmányi, korrekciós, stb.).

Szociális pontszámok megszerzése, mindig a HÖK által meghirdetett időszakban a Rendszeres szociális ösztöndíjjal, Lakhatási támogatással és Költségtérítés-mérséklés támogatás pályázatok leadásával egy időpontban lehetséges. 

Figyelem a kollégiumi méltányossági kérelmet NEM a Neptun rendszerben kell kitölteni és beadni. A Neptunban található különleges méltányossági kérelem a tanulmányai miatt adható be és nem a kollégiumi szociális helyzet igazolására.

A méltányossági kérelem leadásához szükséges a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat csatolni. Az igazolás hiánya esetén a bíráló bizottság nem tudja figyelembe venni a pályázatot. Az adott szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumok listáját a Térítési és Juttatási Szabályzatban találják. Figyelem! A szabályzat módosult (2023. június 27-től hatályos) és változtak a szociális helyzetfelmérés során figyelembe vehető igazolások!

SZOCTÁM KISOKOS ELSŐÉVESEKNEK

A kérelmet mindenkinek elektronikusan kell kitölteni a kollegium.sze.hu/meltanyossagi-kerelem-hallgatoknak oldalon. A nagymértékű változást az indoklás mezőben kell megadni. Az itt kitöltött adatlapot, nyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt postai vagy személyes úton kell eljuttatni az alábbi címre:

Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzat

9026 Győr, Egyetem tér 1. (AKIK tér, ÚT 106)

Jelige: Kollégiumi méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem beadásának időszaka: folyamatos

Postára adás: folyamatos

Várható eredmény: folyamatos (e-mailes értesítés felvétel esetén)

A méltányossági kérelemmel felvett hallgatók a Külső Kollégiumban kerülnek elhelyezésre.

 

Kollégiumi Méltányossági kérelmekkel kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a bizottsag@sze.hu e-mail címre várjuk.

Kollégiumi szállást a szabad férőhelyek arányában tudunk biztosítani.

Méltányossági kérelmek leadásának határideje a jelentkezési időszakokban előre meghatározott, aminek a határidejét pontosan be kell tartani, a határidőn túl érkező nyilatkozatokat nem áll módunkban elbírálni.

Rendkívüli esetben van lehetőség év közben méltányossági kérelmet beadni abban az esetben, ha valamely hallgatónak a szociális helyzete nagymértékben változott. Egyéb esetben a jelentkezési időszakban meghirdetett méltányossági kérelmek leadási határidejét kell betartani.