Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Méltányossági vizsgák 2022. július 6. - 2022. július 9.
Tantárgyválasztás a 2022/2023. tanév I. félévére 2022. augusztus 29. 06:00 - 2022. szeptember 3. 23:55

Térkép

Térkép

Kollégiumi bizottság

Az egyetem kollégiumainak hallgatókkal kapcsolatos ügyeit a Kollégiumi Bizottság intézi, tagjai az előre meghirdetett folyosó csoportonként választott kollégisták (szintfelelősök / folyosófelelősök) a Hegedűs Gyula Kollégiumban (belső koli / központi koli), a Multifunkciós Épületben, a Famulus Kollégiumban, a Cserháti Sándor Kollégiumban és a Mészáros Lőrinc Úti Kollégiumban (külső koli) is.

Döntéshozó testülete a Kollégiumi Bizottság (Kolbiz), mely a kollégiumok szintfelelősei által választott épületfelelősökből, valamint az általuk választott elnökből tevődik össze.

Feladatuk az egész év folyamán segíteni a kollégium működését, munkájukkal részt vesznek a feladatok ellátásában az ESZK munkatársaival együttműködve.

A Kolbiz legfontosabb teendője a kollégisták érdekképviselete, amely többek között a kollégiumi élet megszervezését és az esetlegesen felmerülő problémák megoldását jelenti.

Célunk a kollégisták igényeinek közvetítése, a tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, a jelenlegi szolgáltatások bővítése, tájékoztatás és a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó kezdeményezések támogatása.

A Kollégiumi Bizottság az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) állandó bizottságaként működik. A kollgiumi életben a kollégium vezetőjével kiegészülve a legmagasabb döntéshozó szerv. Minden kérdésről, amely nincs valamely magasabb döntéshozó fórum jogkörébe utalva, a Kollégiumi Bizottság dönt.

A Kollégiumi Önkormányzatba a kollégiumokból folyosócsoportonként kerül tag megválasztásra, állandó bizottsága a Házirendet Felügyelő Bizottság (Fegyelmi Bizottság) is, mely felépítését tekintve Felügyelő Bizottság elnökéből, Felügyelő Bizottság tagjaiból tevődik össze.

 

A Kollégiumi Bizottság vezetője az elnök, feladata a Kolbiz munkájának koordinálása, vezeti a Kolbiz gyűléseit és képviseli a kollégiumot más szervezetekben.

A Kolbiz gyűlésein az elnök, az épületfelelősök, a kollégium vezetője szavazati joggal míg a szintfelelősök és a Kollégiumi Bizottság részönkormányzatainak vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.

A Kollégiumi Bizottság részönkormányzata a Kollégiumi Stúdió és a Kollégiumi Konditeremek.

A Kolbiz legfontosabb operatív feladatai:

  • beköltöztetés lebonyolítása
  • méltányossági kérelmek elbírálása
  • várólista kezelése, férőhelyekkel való gazdálkodás
  • fegyelmi ügyekben másodfokú döntéshozás
  • kiköltöztetés lebonyolítása
  • kollégiumi jelentkezés lebonyolítása
Név Telefonszám E-mail cím Szint Pozíció
Varga Alíz 06306804927 vargaaliz99@gmail.com   elnök
Hegedűs Gyula Kollégium
Épületfelelős: Csikesz Klaudia Kinga
Keszei Júlia Molli 06309745171 mollikeszei2002@gmail.com K2/1-2. szintfelelős
Horváth Márton 06304760664 horvathmarton.hm@gmail.com K2/3-4. szintfelelős
Szentirmay Anna 06306657780 szanni21@gmail.com K2/5-6. szintfelelős
Csikesz Klaudia Kinga 06301825797 csikeszklaudia@gmail.com K3/1-2. épületfelelős
Steiner Fanni 06302481327 steinerfanni01@gamil.com K3/3-4. szintfelelős
Takács Alexandra 06306039003 tyszandy98@gmail.com K3/5-6. szintfelelős
Kovács Tímea Flóra 06705145809 kovacs.timi.f@gmail.com K3/1-2. tag
Multifunkciós Kollégium
Épületfelelős: Vincze Bálint
Horváth Adrienn 06203168286 adri.horvath99@gmail.com K0- K1/ 1. emelet szintfelelős
Kerekes Dániel 06203356144 kerekes217@gmail.com K0- K1/ 3. emelet szintfelelős
Vincze Bálint 06309338448 vincze.balint98@gmail.com K0- K1/ 4. emelet épületfelelős
Vég Tamás 06308622496 veg.tamas@sze.hu K0- K1/ 5. emelet szintfelelős
Paulik Eliza Glória 06202221128 paulikeliza@gmail.com K0- K1/ 6. emelet szintfelelős
Holczer Zsolt 06307816303 zso1120@gmail.com  K0- K1/ 7. emelet szintfelelős
Cserveni Marcell 06308727846 mcserveni97@gmail.com K1/ 8-9. emelet szintfelelős
Lantos Zsuzsanna Gabriella 06205061252 l.zsuzsoo12@gmail.com K0- K1/ 4. emelet tag
Külső Kollégium
Épületfelelős: Szabó Barnabás
Szabó Barnabás 06203480641 szabo.barnulas2000@gmail.com S/ 1. emelet épületfelelős
Németh Gergő 06306219425 nemethgergo7@gmail.com S/ 2. emelet szintfelelős
Szilvás Ákos 06304760664 szilvas.akos@gmail.com S/ 3. emelet szintfelelős
Cserháti Sándor Kollégium
Kathy Vivien 06305270663 kathyvivien01@gmail.com 1. emelet szintfelelős
Sági Bianka 06303954421 sagi.bianka@sze.hu 2. emelet szintfelelős
Márton Marcell 06307838396 martonmarci112@gmail.com  3. emelet szintfelelős
Házirendet Felügyelő Bizottság
Boda András 06303016559 bodabandika@gmail.com   elnök