Galéria

Eseménynaptár

Térkép

Térkép

Általános kollégiumi információk

Felvételi információk

Reklamáció lehetősége

Méltányossági kérelem

Kollégiumi férőhely lemondása

Várólista

Kollégiumi szobafoglalás

Kollégiumi beköltözés

Később költözés

Kollégiumon belüli szoba csere

 

Általános információk, tudnivalók a felvételi rendszerről

Felvételi információk

A Széchenyi István Egyetem öt kollégiumban biztosít a hallgatói számára kollégiumi lakhatást tanévenként. A kollégiumi felvétel egy tanévre, vagyis 10 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a dormitory.sze.hu rendszeren keresztül történik. Az Egyetem több jelentkezési időszakot hirdet egy tanévben:

  • Felsőéves jelentkezés: általában a tanév végén júliusban van meghirdetve, a felsőbb éves hallgatók számára. Az számít felsőévesnek, akinek van legalább egy lezárt féléve.
  • Elsőéves jelentkezés: általában az egyetemi felvételi eljárást követő napokban van meghirdetve, így augusztus első hete, a frissen felvételt nyert hallgatók számára, illetve a passzív hallgatóknak, akiknek nincs egy lezárt féléve sem, valamint az előző keresztfélévben felvételt nyert hallgatók számára
  • Pótjelentkezés, keresztféléves jelentkezés: általában a szemeszter végén van meghirdetve január második felében, így az első szemeszter végén diplomát szerzett hallgatók helyére hirdet felvételt a kollégium

 

Kik jelentkezhetnek a fenti időszakokban?

Kollégiumi jelentkezésben azok a nappali tagozatos Bsc-s, Msc-s, Phd-s és FOSZK-os hallgatók jelentkezhetnek, akiknek már van legalább egy aktív lezárt féléve és rendelkeznek ösztöndíj átlaggal, és légvonalban több mint 30 km-re van a lakhelyük Győrtől/Mosonmagyaróvár.

  • Nyári időszakra jelentkezés: a nyári időszakban is van lehetőség nyári szállás igénylésre (kivételes esetekben nincs pl.: nagyobb rendezvények), erre az időszakra jelentkezhet, aki nyáron végzi a szakmai gyakorlatát, ami a tanulmányaik befejezéséhez szükséges.

A kollégiumi pontszámítás módját a kollégiumi SZMSZ tartalmazza, amely a letöltések menüben megtalálható.

 

Reklamáció lehetősége

Korrekcióra, reklamációra az elsőéves hallgatóknak az elsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt, a felsőéves hallgatóknak a felsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt van lehetőség. Az időszak lejárta utáni reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Reklamáció esetén minden esetben szükséges a Neptun kód a gördülékenyebb ügymenet miatt. 

Méltányossági kérelem

Azon első és felsőéves hallgatók, akik nem nyertek felvételt a kollégiumba, méltányossági kérelmet nyújthatnak be. A méltányossági kérelem beadásához további információkat a kollégiumi honlapon a Méltányossági Információk gyorsmenü alatt találhat.

Kollégiumi férőhely lemondása

Abban az esetben, ha le szeretné mondani a kollégiumi férőhelyét, azt elektronikus úton teheti meg. A TJSZ-ben meghatározottak szerint, augusztus 15. 23:59 előtt díjmentes a kollégium férőhely lemondása, augusztus 16. 00:00 és a beköltözés időpontja közötti lemondás esetén egyszeri 6.000 Ft-os díj kerül kiírásra, ezt követően, valamint ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki és elveszíti a kollégiumi férőhelyét.

Várólista

A kollégiumi jelentkezés során, azok a hallgatók, akik nem kerültek felvételre várólistára kerülnek. Ők mindig az első helyen megjelölt kollégium várólistájára kerülnek. Például, ha a Hegedűs Gyula Kollégium státusz „Várólista 4.”, ez azt jelenti, hogy a hallgató a Hegedűs Gyula Kollégium adott szakjának a várólistáján 4. helyen szerepel. Ez azt jelenti, hogy 4 hallgatónak le kell mondani a kollégiumi férőhelyéről, hogy be tudjuk hívni. Ebből kifolyólag a Kollégiumi Iroda nem tud esélylatolgatásokba bocsátkozni, mert nem tudjuk, hogy az adott szakról mikor és mennyi ember mondja vissza a férőhelyet. A várólisták között átjárás nem lehetséges. A kollégiumi férőhely lemondások következtében megüresedett helyekre, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be a kollégiumba. A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

Előzetes tájékoztatást ezzel kapcsolatban az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársai nem tudnak adni, a megüresedett helyekre folyamatosan kerülnek behívásra a hallgatók.

Kollégiumi szobafoglalás

Szobafoglalásra minden évben az elsőéves jelentkezés eredményhirdetését követően van lehetőség. A pontos időpontról tájékoztatást küldünk. Szobát csak a Kollégiumi Bizottság tagjain keresztül tud foglalni, abban az esetben, ha a férőhelyek maximálisan feltöltésre kerülnek az adott szobában (2 fős szoba esetén ketten, 3 fős szoba esetén hárman), egyedül nem lehetséges szobát foglalni. A foglaláshoz szükséges a szoba minden lakójának a neve és a NEPTUN kódja. Szobánként elég egy e-mailt írni. Ezt a következő e-mail címeken tehetik meg:

 

Kollégiumi beköltözés

A beköltözés előtt győződjön meg arról a dormitory.sze.hu oldalon, hogy melyik kollégiumba nyert felvételt. A beköltözés időpontjairól egy későbbi időpontban tájékoztatjuk Önöket.

Aki nem jelenik meg a megadott időpontban és előre nem jelzi később költözési szándékát, vét a Kollégiumi SZMSZ ellen, melynek következménye kollégiumi férőhelyének azonnali elvesztése.

A kollégiumi beköltözés feltétele, hogy hallgatói kártyával rendelkezzen. Akik még nem rendelkeznek hallgatói kártyával, igényelniük kell, az elkészült kártyákat a beköltözés helyszínén vehetik át.

Kártyaigényléssel kapcsolatos minden tudnivalót az alábbi oldalon találhat meg.

Később költözés

A később költözési szándékát a győri kollégiumok esetében a kollegium@sze.hu e-mail címen, míg a mosonmagyaróvári kollégium esetén a mek.kollegium@sze.hu e-mail címen tudja jelezni. Ezt minden évben 08.30. 13:00-ig kell megtennie, ellenkező esetben kollégiumi férőhelyét elveszíti.

A levélben mindenképpen írják meg az alábbi adatokat: Név, Neptun kód, Szak, Kollégiumi neve ahová felvételre került valamint a költözés pontos dátuma. 

Kollégiumon belüli szoba csere

Amennyiben az adott kollégiumban két szoba között szeretne szobát cserélni, azt a Nyomtatványok között található szobacsere kérelem kitöltésével és a kollégiumi irodában való leadásával teheti meg.  

A kollégiumok közötti cserére nincs lehetőség.