Általános kollégiumi információk

Felvételi információk

Reklamáció lehetősége

Méltányossági kérelem

Kollégiumi férőhely lemondása

Várólista

Kollégiumi szobafoglalás

Kollégiumi beköltözés

Később költözés

Kollégiumok közötti csere


Általános információk, tudnivalók a felvételi rendszerről

1.   Felvételi információk

A Széchenyi István Egyetem öt kollégiumban biztosít a hallgatói számára kollégiumi lakhatást tanévenként. A kollégiumi felvétel egy tanévre, vagyis 10 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a Neptun rendszeren keresztül történik. Az Egyetem több jelentkezési időszakot hirdet egy tanévben:

  • Felsőéves jelentkezés: általában a tanév végén júniusban van meghirdetve, a felsőbb éves hallgatók számára. Az számít felsőévesnek, akinek van legalább egy lezárt féléve.
  • Elsőéves jelentkezés: általában az egyetemi felvételi eljárást követő napokban van meghirdetve, így augusztus első hete, a frissen felvételt nyert hallgatók számára, illetve a passzív hallgatóknak, akiknek nincs egy lezárt féléve sem, valamint az előző keresztfélévben felvételt nyert hallgatók számára
  • Pótjelentkezés, keresztféléves jelentkezés: általában a szemeszter végén van meghirdetve január második felében, így az első szemeszter végén diplomát szerzett hallgatók helyére hirdet felvételt a kollégium

Kik jelentkezhetnek a fenti időszakokban?

Kollégiumi jelentkezésben azok a nappali tagozatos Bsc-s, Msc-s, Phd-s és FOSZK-os hallgatók jelentkezhetnek, akiknek már van legalább egy aktív lezárt féléve és rendelkeznek ösztöndíj átlaggal, és légvonalban több mint 30 km-re van a lakhelyük Győrtől.

  • Nyári időszakra jelentkezés: a nyári időszakban is van lehetőség nyári szállás igénylésre (kivételes esetekben nincs pl.: nagyobb rendezvények), erre az időszakra jelentkezhet, aki nyáron végzi a szakmai gyakorlatát, ami a tanulmányaik befejezéséhez szükséges.

Jelentkezés a kollégiumba elsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: minden évben a felvételi ponthatárok kihirdetését követő hetekben, várhatóan augusztus elején. A pontos időszakot a gólyalevél tartalmazza.

Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a nyár folyamán megkapják a Neptun kódot, amellyel interneten keresztül be tudnak lépni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A Neptun oldalán az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt lehet jelentkezni kollégiumba. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. Több kollégiumot is meg lehet jelölni, ilyenkor a prioritást is meg lehet adni és a rendszer ezt veszi figyelembe.

A keresztféléves hallgatóknak, akik januárban nyertek felvételt, például MSc-re és az előző éven passzív státuszú hallgatóknak augusztus első hetén hirdetett elsőéves kollégiumi jelentkezéskor kell jelentkezni.

Pontszámítás: Alap pontszám + Többlet pontszám + Szociális pontszám

Alap pontszám: tanulmányi pontok valamint az érettségi pontok összege (maximum 200+200=400 pont), amivel az egyetemre jelentkezik a hallgató

Többlet pontszám: nyelvvizsga, OKTV, TUDOK, sporteredmény, Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ-s szakképzés, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny valamint a szociális pontszám (maximum 100 pont)

Szociális pontszám: A HATÁR rendszerben leadott, az igazolásokat elektronikusan igazolt család anyagi/szociális helyzetére vonatkozó tényezők. Az igazolásokat a feltoltes.sth.sze.hu oldara kell minden esetben feltölteni. A hiányos igazolások vagy rossz igazolások esetén részpontszám adható, vagyis arra a részre nem kap pontot a hallgató, amit hiányosan igazol le.

Az alap pontszámot és a többlet pontszámot a hallgató hozza magával, hiszen ezeket a pontokat az Oktatási Hivatal állapítja meg. Így a többlet pontszámokat nem kell leigazolni vagy feltölteni. A kollégiumi jelentkezésnél a hallgató összpontszámát bontjuk szét alap pontra és a többlet pontra. Ez azért fontos mert összepontszám egyezés esetén a többlet pontok lesznek a mérvadóak. Az Oktatási Hivatal azonban nem vizsgálja teljes mértékben a hallgató szociális helyzetét, így azt a mi intézményünk kéri be és bírálja el a HATÁR rendszer segítségével.

Jelentkezés a kollégiumba felsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: várhatóan június hónapban, pontos időpont a jelentkezési időszak előtt a kollégium honlapján olvasható

A kollégiumi jelentkezés Neptun rendszeren keresztül történik, az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpontban. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt.

Pontszámítás: Alap pontszám + Szociális pont + Korrekciós pont + Nyelvvizsga pont – Fegyelmi pontszám

Alap pontszám: a korábbi egy/két lezárt félév ösztöndíj átlagából számított pontszám, amely maximálisan 100 pont lehet. (a kollégiumi SZMSZ tartalmazza a pontszámítás képletét) Ez a pontszám csak abban az esetben látható, ha a kollégiumok kiválasztása után a jelentkezés véglegesítve van.

Szociális pont: az adott év februárjában leadott szociális kérelemre a HÖK-től kapott pontszám. (a HATÁR rendszerben leadott szociális kérelmek alapján). A kollégiumi jelentkezési időszak alatt szociális kérelem elfogadtatására nincs lehetőség.

Korrekciós pont: hallgatói tevékenység, TDK, OTDK, sport tevékenység, fegyelmi pontok (levonódik) (maximum 20 pont). A jelentkezés véglegesítése előtt látható már a pontszámoknál.

Nyelvvizsga pont: a Tanulmányi Osztály által elfogadott, és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga után kapott pontszám (alapfokú C típusú nyelvvizsga 3 pont, középfokú nyelvvizsga 5 pont és a felsőfokú nyelvvizsga 7 pont). A nyelvvizsgáért járó pontok csak abban az esetben adódnak hozzá a kollégiumi felvételi pontszámhoz, ha a nyelvvizsga a kollégiumi jelentkezés véglegesítése előtt feltöltésre kerül a Neptun rendszerbe a Tanulmányi Osztály által. A jelentkezés lezárása után feltöltött nyelvvizsgáért nem adható pont.

Nem EU-s tagállamban élő, magyar állampolgárok is jelentkezhetnek a kollégiumba, ők a kollégium szabályzata alapján mentesülnek a felvételi eljárás alól és automatikusan elhelyezésben részesülnek. Jelentkezni ugyanúgy a Neptun rendszeren keresztül kell.

A jelentkezők rangsorolása szakonként, felvételi pontszámuk alapján történik. A kollégiumi elhelyezésben részesülők és az elutasított hallgatók egyaránt a Neptun rendszerben kapnak tájékoztatást az eredményről. A felvételt nem nyert hallgatók várólistára kerülnek. Év közben, üresedés esetén, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be, addig is lakhatási támogatást igényelhetnek a HATÁR rendszeren keresztül.

Az elsős jelentkezési időszak alatt a felsőéves időszakot, így az eredményeket is kikapcsoljuk, ezzel is segítve az elsőéves hallgatókat a rendszerben való tájékozódásban. A felsőéves jelentkezés eredményei nem változnak!

 2.     Reklamáció lehetősége

Korrekcióra, reklamációra az elsőéves hallgatóknak az elsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt, a felsőéves hallgatóknak a felsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt van lehetőség. Az időszak lejárta utáni reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Reklamáció esetén minden esetben szükséges a Neptun kód a gördülékenyebb ügymenet miatt. 

 3.     Méltányossági kérelem

Azon első és felsőéves hallgatók, akik nem nyertek felvételt a kollégiumba, méltányossági kérelmet nyújthatnak be. A méltányossági kérelem beadásához további információkat a kollégiumi honlapon a Méltányossági Információk gyorsmenü alatt találhat.

 4.     Kollégiumi férőhely lemondása

Kollégiumi férőhelyet nyert hallgatónak illetve várólistára került hallgatóknak, lehetősége van a kollégiumi férőhelyét lemondani. Azon hallgatóknak is le kell mondani a kollégiumi férőhelyet, akiknek változik a jogviszonya az Egyetemmel. Minden olyan esetben, amikor az adott szakja megszűnik, vagy azon nem lesz aktív jogviszonya a következő szemeszterre:

  • felsőévesként jelentkezett, de elsősként újra jelentkezett (felsős férőhelyét vissza kell mondai)
  • tanulmányait passzíváltatja
  • törölték a szakját
  • stb.
Minden esetben le kell mondani a kollégiumi férőhelyet vagy várólistát, ha nem kíván a hallgató beköltözni, például ha a lakhatását más úton oldotta meg.

A lemondást elektronikus úton, a Neptun rendszeren keresztül teheti meg (Neptun rendszer / Ügyintézés / Kérelmek / Kollégiumi férőhely lemondása). A TJSZ-ben meghatározottak szerint, augusztus 15-e előtt ingyenes a kollégium férőhely lemondása, augusztus 15. és a beköltözés napja közötti lemondás esetén egyszeri 6.000 Ft-os díj kerül kiírásra, ezt követően, valamint ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki és elveszti a kollégiumi férőhelyét.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kollégiumi férőhely lemondása nem történhet más hallgató javára!

 5.     Várólista

A kollégiumi jelentkezés során, azok a hallgatók, akik nem kerültek felvételre várólistára kerülnek. Ők mindig az első helyen megjelölt kollégium várólistájára kerülnek. A zöld pont azt jelzi, hogy melyik kollégiumra vonatkozik a felvétel vagy a várólista. Például, ha a Hegedűs Gyula Kollégium mellett látható a zöld pont és a státusz „Várólista 4.”, ez azt jelenti, hogy a hallgató a Hegedűs Gyula Kollégium adott szakjának a várólistáján 4. helyen szerepel. Ez azt jelenti, hogy 4 hallgatónak le kell mondani a kollégiumi férőhelyéről, hogy be tudjuk hívni. Ebből kifolyólag a Kollégiumi Iroda nem tud esélylatolgatásokba bocsátkozni, mert nem tudjuk, hogy az adott szakról mikor és mennyi ember mondja vissza a férőhelyet. A várólisták között átjárás nem lehetséges. A kollégiumi férőhely lemondások következtében megüresedett helyekre, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be a kollégiumba. A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

Előzetes tájékoztatást ezzel kapcsolatban az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársai nem tudnak adni, a megüresedett helyekre folyamatosan kerülnek behívásra a hallgatók.

 6.     Kollégiumi szobafoglalás

Szobafoglalásra 2018.08.15 - 08.22. között van lehetőség. Szobát csak a Kollégiumi Bizottság tagjain keresztül tud foglalni, abban az esetben, ha a férőhelyek maximálisan feltöltésre kerülnek (2 fős szoba esetén ketten, 3 fős szoba esetén hárman) egyedül nem lehetséges szobát foglalni. Ezt a következő e-maileken lehet megtenni:

7.     Kollégiumi beköltözés

A beköltözés előtt győződjön meg arról a Neptun rendszerben vagy a hallgato.sth.sze.hu oldalon, hogy melyik kollégiumba nyert felvételt. Az ott megjelölt kollégiumba kell a beköltözést megtenni. A kollégiumok pontos címét az alábbi linken találhatja meg.

Aki nem jelenik meg a megadott időpontban és előre nem jelzi később költözési szándékát, vét a Kollégiumi SZMSZ (5§2/n) ellen, melynek következménye kollégiumi férőhelyének azonnali elvesztése.

A kollégiumi beköltözés feltétele, hogy mindenki hallgatói kártyával rendelkezzen. Akik még nem rendelkeznek hallgatói kártyával, igényelniük kell, az elkészült kártyákat a beköltözés helyszínén vehetik át.

Elveszett, törött kártyák pótlását a "Hallgatói kártya pótlásának díja (3.200 HUF)" tétel Neptun rendszerben történő befizetése után és annak e-mailben történő igazolásával a kartya@sze.hu címen lehet kérni.

Kártyaigényléssel kapcsolatos minden tudnivalót az alábbi oldalon találhat meg

 8.     Később költözés

A később költözési szándékát a Kollégiumi Bizottság elnökénél tudja jelezni. Ezt 2019.02.11-ig kell megtennie, ellenkező esetben kollégiumi férőhelyét elveszíti. A levélnek tartalmaznia kell a Hallgató nevét, Neptun kódját, Szakját, a kollégium nevét, szobaszámát és a később költözés pontos dátumát valamint egy pár soros indoklást.

Későbbi beköltözés csak a kollégiumi iroda nyitvatartási idejében lehetséges, tehát hétvégén az adminisztráció nem végezhető el.

 9.     Kollégiumok közötti csere

Amennyiben kollégiumok között szeretne szobát cserélni, azt a hallgato.sth.sze.hu oldalon megteheti. Az oldalra regisztrálás után belépve lehetőség van a kollégiumok közötti szoba cserét jelezni.

A kollégiumok közötti csere kizárólag azonos nemű, azonos képzési kódú és azonos évfolyamú hallgatók között lehetséges. Amennyiben a rendszer talál egyezést, értesítjük a hallgatót.

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00

Térkép

Térkép