Általános kollégiumi információk

Felvételi információk

Reklamáció lehetősége

Méltányossági kérelem

Kollégiumi férőhely lemondása

Várólista

Kollégiumi szobafoglalás

Kollégiumi beköltözés

Később költözés

Kollégiumon belüli szoba csere


Általános információk, tudnivalók a felvételi rendszerről

Felvételi információk

A Széchenyi István Egyetem öt kollégiumban biztosít a hallgatói számára kollégiumi lakhatást tanévenként. A kollégiumi felvétel egy tanévre, vagyis 10 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a Neptun rendszeren keresztül történik. Az Egyetem több jelentkezési időszakot hirdet egy tanévben:

  • Felsőéves jelentkezés: általában a tanév végén júniusban van meghirdetve, a felsőbb éves hallgatók számára. Az számít felsőévesnek, akinek van legalább egy lezárt féléve.
  • Elsőéves jelentkezés: általában az egyetemi felvételi eljárást követő napokban van meghirdetve, így augusztus első hete, a frissen felvételt nyert hallgatók számára, illetve a passzív hallgatóknak, akiknek nincs egy lezárt féléve sem, valamint az előző keresztfélévben felvételt nyert hallgatók számára
  • Pótjelentkezés, keresztféléves jelentkezés: általában a szemeszter végén van meghirdetve január második felében, így az első szemeszter végén diplomát szerzett hallgatók helyére hirdet felvételt a kollégium


Kik jelentkezhetnek a fenti időszakokban?

Kollégiumi jelentkezésben azok a nappali tagozatos Bsc-s, Msc-s, Phd-s és FOSZK-os hallgatók jelentkezhetnek, akiknek már van legalább egy aktív lezárt féléve és rendelkeznek ösztöndíj átlaggal, és légvonalban több mint 30 km-re van a lakhelyük Győrtől.

  • Nyári időszakra jelentkezés: a nyári időszakban is van lehetőség nyári szállás igénylésre (kivételes esetekben nincs pl.: nagyobb rendezvények), erre az időszakra jelentkezhet, aki nyáron végzi a szakmai gyakorlatát, ami a tanulmányaik befejezéséhez szükséges.


Információ a kollégiumi jelentkezésről az elsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: minden évben a felvételi ponthatárok kihirdetését követő hetekben, várhatóan augusztus elején. A pontos időszakot a gólyalevél tartalmazza.

Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a nyár folyamán megkapják a Neptun kódot, amellyel interneten keresztül be tudnak lépni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A Neptun oldalán az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt lehet jelentkezni kollégiumba. A jelentkezés menetéről a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. Több kollégiumot is meg lehet jelölni, ilyenkor a prioritást is meg lehet adni és a rendszer ezt veszi figyelembe.

A keresztféléves hallgatóknak, akik januárban nyertek felvételt, például MSc-re és az előző éven passzív státuszú hallgatóknak augusztus első hetén hirdetett elsőéves kollégiumi jelentkezéskor kell jelentkezni.

Pontszámítás: Alap pontszám + Többlet pontszám + Szociális pontszám

Alap pontszám: tanulmányi pontok valamint az érettségi pontok összege (maximum 200+200=400 pont), amivel az egyetemre jelentkezik a hallgató

  • Többlet pontszám: nyelvvizsga, OKTV, TUDOK, sporteredmény, Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ-s szakképzés, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny valamint a szociális pontszám (maximum 100 pont)
  • Szociális pontszám: A HATÁR rendszerben leadott szociális kérelemre kapott pontszám, amit hivatalos igazolásokkal alá kell támasztani. A Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Bizottság közös elbírálása után lesz hivatalos.  A HATÁR rendszer önbevallásos kitöltését követően az igazolásokat postai úton vagy személyesen el kell juttatni az Egyetem címére. Bővebb információk a határidőkről és az igazolások listájáról az alábbi linken találsz. A hiányos igazolások vagy rossz igazolások esetén részpontszám adható, vagyis arra a részre nem kap pontot a hallgató, amit hiányosan igazol le.

Az alap pontszámot és a többlet pontszámot a hallgató hozza magával, hiszen ezeket a pontokat az Oktatási Hivatal állapítja meg. Így a többlet pontszámokat nem kell leigazolni vagy feltölteni. A kollégiumi jelentkezésnél a hallgató összpontszámát bontjuk szét alap pontra és a többlet pontra. Ez azért fontos mert összepontszám egyezés esetén a többlet pontok lesznek a mérvadóak. Az Oktatási Hivatal azonban nem vizsgálja teljes mértékben a hallgató szociális helyzetét, így azt a mi intézményünk kéri be és bírálja el a HATÁR rendszer segítségével.


Információ a kollégiumi jelentkezésről a felsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: várhatóan június hónapban, pontos időpont a jelentkezési időszak előtt a kollégium honlapján olvasható

A kollégiumi jelentkezés Neptun rendszeren keresztül történik, az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpontban. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt.

Pontszámítás: Alap pontszám + Szociális pont + Korrekciós pont + Nyelvvizsga pont – Fegyelmi pontszám

  • Alap pontszám: a korábbi egy/két lezárt félév ösztöndíj átlagából számított pontszám, amely maximálisan 100 pont lehet. (a kollégiumi SZMSZ tartalmazza a pontszámítás képletét) Ez a pontszám csak abban az esetben látható, ha a kollégiumok kiválasztása után a jelentkezés véglegesítve van.
  • Szociális pont: az adott év februárjában leadott szociális kérelemre a HÖK-től kapott pontszám. (a HATÁR rendszerben leadott szociális kérelmek alapján). A kollégiumi jelentkezési időszak alatt szociális kérelem elfogadtatására nincs lehetőség.
  • Korrekciós pont: hallgatói tevékenység, TDK, OTDK, sport tevékenység, fegyelmi pontok (levonódik) (maximum 20 pont). A jelentkezés véglegesítése előtt látható már a pontszámoknál.
  • Nyelvvizsga pont: a Tanulmányi Osztály által elfogadott, és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga után kapott pontszám (alapfokú C típusú nyelvvizsga 3 pont, középfokú nyelvvizsga 5 pont és a felsőfokú nyelvvizsga 7 pont). A nyelvvizsgáért járó pontok csak abban az esetben adódnak hozzá a kollégiumi felvételi pontszámhoz, ha a nyelvvizsga a kollégiumi jelentkezés véglegesítése előtt feltöltésre kerül a Neptun rendszerbe a Tanulmányi Osztály által. A jelentkezés lezárása után feltöltött nyelvvizsgáért nem adható pont.

Nem EU-s tagállamban élő, magyar állampolgárok is jelentkezhetnek a kollégiumba, ők a kollégium szabályzata alapján mentesülnek a felvételi eljárás alól és automatikusan elhelyezésben részesülnek. Jelentkezni ugyanúgy a Neptun rendszeren keresztül kell.

A jelentkezők rangsorolása szakonként, felvételi pontszámuk alapján történik. A kollégiumi elhelyezésben részesülők és az elutasított hallgatók egyaránt a Neptun rendszerben kapnak tájékoztatást az eredményről. A felvételt nem nyert hallgatók várólistára kerülnek. Év közben, üresedés esetén, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be, addig is lakhatási támogatást igényelhetnek a HATÁR rendszeren keresztül.

Az elsős jelentkezési időszak alatt a felsőéves időszakot, így az eredményeket is kikapcsoljuk, ezzel is segítve az elsőéves hallgatókat a rendszerben való tájékozódásban. A felsőéves jelentkezés eredményei nem változnak!

Reklamáció lehetősége

Korrekcióra, reklamációra az elsőéves hallgatóknak az elsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt, a felsőéves hallgatóknak a felsőéves kollégiumi jelentkezési időszak alatt van lehetőség. Az időszak lejárta utáni reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Reklamáció esetén minden esetben szükséges a Neptun kód a gördülékenyebb ügymenet miatt. 

Méltányossági kérelem

Azon első és felsőéves hallgatók, akik nem nyertek felvételt a kollégiumba, méltányossági kérelmet nyújthatnak be. A méltányossági kérelem beadásához további információkat a kollégiumi honlapon a Méltányossági Információk gyorsmenü alatt találhat.

Kollégiumi férőhely lemondása

Abban az esetben, ha le szeretné mondani a kollégiumi férőhelyét, azt elektronikus úton teheti meg a Neptun rendszeren keresztül (Neptun rendszer/Kérelmek/Kollégiumi férőhely lemondása). A TJSZ-ben meghatározottak szerint, augusztus 15. 23:59 előtt díjmentes a kollégium férőhely lemondása, augusztus 16. 00:00 és a beköltözés időpontja közötti lemondás esetén egyszeri 6.000 Ft-os díj kerül kiírásra, ezt követően, valamint ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki és elveszíti a kollégiumi férőhelyét.

Várólista

A kollégiumi jelentkezés során, azok a hallgatók, akik nem kerültek felvételre várólistára kerülnek. Ők mindig az első helyen megjelölt kollégium várólistájára kerülnek. A zöld pont azt jelzi, hogy melyik kollégiumra vonatkozik a felvétel vagy a várólista. Például, ha a Hegedűs Gyula Kollégium mellett látható a zöld pont és a státusz „Várólista 4.”, ez azt jelenti, hogy a hallgató a Hegedűs Gyula Kollégium adott szakjának a várólistáján 4. helyen szerepel. Ez azt jelenti, hogy 4 hallgatónak le kell mondani a kollégiumi férőhelyéről, hogy be tudjuk hívni. Ebből kifolyólag a Kollégiumi Iroda nem tud esélylatolgatásokba bocsátkozni, mert nem tudjuk, hogy az adott szakról mikor és mennyi ember mondja vissza a férőhelyet. A várólisták között átjárás nem lehetséges. A kollégiumi férőhely lemondások következtében megüresedett helyekre, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be a kollégiumba. A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

Előzetes tájékoztatást ezzel kapcsolatban az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársai nem tudnak adni, a megüresedett helyekre folyamatosan kerülnek behívásra a hallgatók.

Kollégiumi szobafoglalás

Szobafoglalásra 2020.08.19. 0:01 – 08.20. 23:59 között van lehetősége. Szobát csak a Kollégiumi Bizottság tagjain keresztül tud foglalni, abban az esetben, ha a férőhelyek maximálisan feltöltésre kerülnek az adott szobában (2 fős szoba esetén ketten, 3 fős szoba esetén hárman), egyedül nem lehetséges szobát foglalni. A foglaláshoz szükséges a szoba minden lakójának a neve és a NEPTUN kódja. Szobánként elég egy e-mailt írni. Ezt a következő e-mail címeken tehetik meg:

 

 

Kollégiumi beköltözés

A beköltözés előtt győződjön meg arról a Neptun rendszerben vagy a hallgato.sth.sze.hu oldalon, hogy melyik kollégiumba nyert felvételt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a NEPTUN rendszerben megjelenő eredménynél található jelentkezés státuszt vegyék figyelembe, amely a zöld ponttal megjelölt kollégiumra vonatkozik. A zöld ponttal megjelölt kollégiumba kell a beköltözést megtenni. A kollégiumok pontos címét az alábbi linken találhatja meg:

 

Kollégiumok címei

Kollégiumi beköltözés időpontjai:

A beköltözés időpontjairól egy későbbi időpontban tájékoztatjuk Önöket.

 

Aki nem jelenik meg a megadott időpontban és előre nem jelzi később költözési szándékát, vét a Kollégiumi SZMSZ (5§2/n) ellen, melynek következménye kollégiumi férőhelyének azonnali elvesztése.

A kollégiumi beköltözés feltétele, hogy hallgatói kártyával rendelkezzen. Akik még nem rendelkeznek hallgatói kártyával, igényelniük kell, az elkészült kártyákat a beköltözés helyszínén vehetik át.

Elveszett, törött kártyák pótlását a "Hallgatói kártya pótlásának díja (3.200 HUF)" tétel Neptun rendszerben történő befizetése után és annak e-mailben történő igazolásával a kartya@sze.hu címen lehet kérni.

Kártyaigényléssel kapcsolatos minden tudnivalót az alábbi oldalon találhat meg.

Később költözés

A később költözési szándékát a győri kollégiumok esetében a bizottsag@sze.hu e-mail címen, míg a mosonmagyaróvári kollégium esetén a gazdaszkdb@gmail.com e-mail címen a Kollégiumi Bizottságnál tudja jelezni. Ezt 2019.08.30. 13:00-ig kell megtennie, ellenkező esetben kollégiumi férőhelyét elveszíti.

A levélben mindenképpen írják meg az alábbi adatokat: Név, Neptun kód, Szak, Kollégiumi neve ahová felvételre került valamint a költözés pontos dátuma. 

Kollégiumon belüli szoba csere

Amennyiben az adott kollégiumban két szoba között szeretne szobát cserélni, azt a Nyomtatványok között található szobacsere kérelem kitöltésével és a kollégiumi irodában való leadásával teheti meg.  

A kollégiumok közötti cserére nincs lehetőség. 

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Diplomaátadó ünnepély - MUK 2021. június 26. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
Diplomaátadó ünnepély - DFK nem jogász szak 2021. július 2. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - ESK 2021. július 3. 15:00 - 16:00

Térkép

Térkép