Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Méltányossági vizsgák 2022. július 6. - 2022. július 9.
Tantárgyválasztás a 2022/2023. tanév I. félévére 2022. augusztus 29. 06:00 - 2022. szeptember 3. 23:55

Térkép

Térkép

Beléptető rendszerrel kapcsolatos információk

Tisztelt Hallgatók!

A kollégiumban biometrikus azonosító rendszer működik. A kollégistáknak rendelkezniük kell a rendszerhez tartozó hallgatói kártyával. A vendégeknek a kollégiumi vendégkártya kiváltása szükséges ahhoz, hogy a kollégiumok területére be tudjanak lépni. A kártyákat az AKIK irodában fogadási időben lehet elkészíttetni.

 Egyetemi kártya igénylése a kollégiumi beléptető rendszerhez:

 A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ (AKIK) iroda

 Hétfő – Csütörtök      09:00 - 16:00

 Péntek                        09:00 - 14:00

 Külső kollégisták részére szóló információk

A Külső Kollégiumban lakó hallgatók a győri kollégiumokba (Központi Kollégium, Multifunkciós Épület, Famulus Kollégium) is jogosultak bejárni a kártyájuk, és az ujjlenyomatuk használatával, de csak a vendégfogadási időponton belül, vagyis 06:00-tól 22:00-ig.
Ha a Külső Kollégista hallgató 22:30-ig nem hagyja el nem saját kollégiumának épületét, vagy nem húzza le kifelé menet a kártyáját, akkor az bent alvásnak minősül, és a kártyája ki lesz tiltva mindegyik nem saját kollégiumából. Mindaddig, amíg a Mészáros Lőrinc úti (külső) kollégiumban a T/II. emeleten található vezetőségi irodában be nem fizeti az aznapi szállásdíjat, azaz az 2000Ft-ot. Ez nem korlátozza a Külső Kollégiumba való bejárást, mivel az az ő szállása!

A Központi Kollégium és a Multifunkciós Épület lakói részére szóló információk

Az itt lakó hallgatók a győri kollégiumokba (Külső Kollégium, Famulus Kollégium) is jogosultak bejárni a kártyájuk, és az ujjlenyomatuk használatával, de csak a vendégfogadási időponton belül, vagyis 06:00-tól 22:30-ig. Ha a hallgató 22:30-ig nem hagyja el nem saját kollégiumának épületét, vagy nem húzza le kifelé menet a kártyáját, akkor az bent alvásnak minősül, és a kártyája ki lesz tiltva ezen épületekből. Mindaddig, amíg a Hegedűs Gyula Kollégiumban a K3/K4 épület II. emelet sarkán lévő irodában be nem fizeti a kártya újra aktiválási díjat, azaz 2000Ft-ot. Ez nem korlátozza a központi kollégiumba való bejárást, mivel az az ő szállása!

A hallgatói kártyát csak az a hallgató igényelhet, akinek van aktív tanulmányi státusza (hallgatói jogviszonya) az egyetemmel. A Kollégiumokba való belépéshez is erre a kártyára van szükség, így minden kollégista hallgatónak rendelkeznie kell ezzel a kártyával. A kollégista hallgatóknak a kártya kézhezvétele után még egy ujjlenyomat felvételi folyamaton is át kell esnie ahhoz, hogy a kártyája alkalmas legyen a kollégiumi belépésre.

Kértya elvesztés, eltörés esetén a hallgatónak 5 munkanpaon belül új kártyát kell csináltatnia az AKIK irodában, ez idő alatt köteles a bentlakási szerződését a kollégiumi irodában hitelesítettni és azzal közlekedni a kollégiumi portákon. A bentalkási szerződést minden esetben fel kell mutatni a portaszolgálat munkatársainak. 

 Hallgatói kártya díja: egyszeri 1200 Ft, melyet Neptunon keresztül kell befizetni

A kollégiumi vendégkártyát olyan személyek igényelhetik, akiknek nincs hallgatói jogviszonya az egyetemmel (pl.: más egyetem hallgatója). A kártya kézhezvétele után még egy ujjlenyomat felvételi folyamaton is át kell esnie, ahhoz, hogy a kártyája alkalmas legyen a kollégiumi belépésre.  

A kollégiumi vendégkártya díja: 1600 Ft, amelyet személyesen a könyvtárban lehet befizetni vagy sárga csekken feladni.

A befizetési bizonylatot bemutatva, az AKIK ügyfélszolgálata készíti el a kártyát fogadási időben. Ha egy vendég kifelé menet elfelejti lehúzni a kártyáját, vagy nem hagyja el a kollégiumot, 22:30-ig, akkor a rendszer ezt bent alvásnak minősíti és abból a kollégiumból, ahol az éjszakát töltötte a rendszer kitiltottnak minősíti mindaddig, amíg a 2000Ft-ot ki nem fizeti. Megkérünk minden hallgatót és vendéget, hogy az egyetemi kártyát kifelé menet is húzza el a megfelelő leolvasó előtt, hogy a rendszer hivatalosan is kiléptesse az épületből. Ha ez nem történik meg, akkor a legközelebbi bejövetel az épületbe nem lehetséges, mivel a rendszer úgy fogja kezelni a kártyát, mint ha az még mindig az épületben tartózkodna.

A kártyákról további információ a hallgatói információs központban, illetve az alábbi két weboldalon:

kartya.sze.hu

A kollégiumban működő szervezeteknek listát kell leadniuk azon tagjaikról, akik a kollégiumban hosszabbított ideig maradhatnak!

 A szervezet feladatai a következők:

Bővített kollégiumban tartózkodáshoz (22:30 órát meghaladó bent maradás időpontja) egy írásos kérelmet kell beadnia az adott szervezet vezetőjének, amiben szerepel a meghosszabított bent maradás végső időpontja, illetve annak indoklása. Ezt az ÚT 106-os Egyetemi Szolgáltató Központ irodájában Májer Eszter központvezetőnél kell írásban leadni.

  • A nem kollégista tagoknak vendégkártyát kell vásárolniuk az AKIK irodában, aminek a számát a taglistában fel kell tüntetni.
  • A listában, a szervezet vezetőjének meg kell adni azon hallgatók nevét, akik jogosultak az adott szervezet társalgójának kulcsát felvenni a portán!
  • A szervezetnek taglistát kell küldeniük digitális formában a majer.eszter@sze.hu címre. A taglista a következő adatokat tartalmazza táblázatos formában:
    NÉV | NEPTUN KÓD | CHIP-KÁRTYA SZÁM | BEOSZTÁS | ELÉRHETŐSÉG (telsz. v. mail cím)

Továbbá megkérünk minden vendéget, hogy 22:30-ig hagyja el az épületet, és húzza le a kártyáját a kiléptetőn, ellenkező esetben 2000Ft-os kártya újraaktíválási díjat köteles fizetni!

A vendégfogadó feladata és kötelessége a vendégével a Kollégiumi Házirendet megismertetni és betartatni. Vendég által okozott károk, illetve Házi rend megsértése esetén a vendégfogadó felelősségre vonható.