Kollégiumi bizottság

Az egyetem kollégiumainak hallgatókkal kapcsolatos ügyeit a Kollégiumi Bizottság intézi, tagjai a folyosónként választott kollégisták (szintfelelősök / folyosófelelősök) a Hegedűs Gyula Kollégiumban (belső koli / központi koli) és a Mészáros Lőrinc Úti Kollégiumban (külső koli) is.

Döntéshozó testülete a Kollégiumi Bizottság (Kolbiz), mely a két kollégium szintfelelősei által választott épületfelelősökből valamint az általuk választott elnökből tevődik össze.

Feladatuk az egész év folyamán segíteni a kollégium működését, munkájukkal részt vesznek a feladatok ellátásában a kollégium dolgozóival együttműködve.

A Kolbiz legfontosabb teendője a kollégisták érdekképviselete, amely többek között a kollégiumi élet megszervezését és az esetlegesen felmerülő problémák megoldását jelenti.

Célunk a kollégisták igényeinek közvetítése, a tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, a jelenlegi szolgáltatások bővítése, tájékoztatás és a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó kezdeményezések támogatása.

A Kollégiumi Bizottság az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) részönkormányzataként működik. A kollégiumi életben a kollégium vezetőjével kiegészülve a legmagasabb döntéshozó szerv. Minden kérdésről, amely nincs valamely magasabb döntéshozó fórum jogkörébe utalva, a Kollégiumi Bizottság dönt.

A Kollégiumi Önkormányzatba a két kollégiumból folyosónként kerül tag megválasztásra, állandó bizottsága a Házirendet Felügyelő Bizottság (Fegyelmi Bizottság) is, mely felépítését tekintve Felügyelő Bizottság elnökéből, Felügyelő Bizottság két tagjból tevődik össze. A Kollégiumi Önkormányzat létszáma így 21 fő, ebből a Kolbiz 5 fő (4 épületfelelős + elnök), a Fegyelmi bizottság 3 fő (elnök +  két tag, akik szintfelelősök).

A Kollégiumi Bizottság vezetője az elnök, feladata a Kolbiz munkájának koordinálása, vezeti a Kolbiz gyűléseit és képviseli a kollégiumot más szervezetekben.

A Kolbiz gyűlésein az elnök, az épületfelelősök, a kollégium vezetője szavazati joggal míg a szintfelelősök és a Kollégiumi Bizottság részönkormányzatainak vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.

A Kollégiumi Bizottság részönkormányzata a NetClub a Kollégiumi Stúdió és a Kollégiumi Konditeremek .

A Kolbiz legfontosabb operatív feladatai:

 • beköltöztetés lebonyolítása
 • méltányossági kérelmek elbírálása
 • várólista kezelése, férőhelyekkel való gazdálkodás
 • fegyelmi ügyekben másodfokú döntéshozás
 • kiköltöztetés lebonyolítása
 • kollégiumi jelentkezés lebonyolítása

A Kollégiumi Bizottság felépítéséről és munkájáról további információkat tudhatsz meg az Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatából (SZMSZ).

 • Fazekas Eszter
 • elnök
 • K3/402
 • feszti1104@gmail.com
 • +36 70 / 332-8571

 

Multifunkciós épület

 • Mátéfi Vivien
 • szintfelelős
 • K0/616/B
 • matefivivien@gmail.com
 • +36 20 / 504-5830
 
 • Szegletes Dávid
 • épületfelelős
 • K1/202/A
 • 06 30 694-4855
 • szegletesd@gamil.com
 
 • Boda András
 • szintfelelős
 • K1/403/B
 • bodabandika@gmail.com
 • +36 30 / 301-6559
 
 • Buda Bence
 • szintfelelős
 • K1/612/A
 • b.bence006@gmail.com
 • +36 30 / 998-2676
 
 • Szemerei László
 • szintfelelős
 • K1/905/A
 • szemereilaszlo@gmail.com
 • +36 20 / 269-1253
 

Hegedűs Gyula Kollégium

 • Chirila Ramóna Andrea
 • szintfelelős
 • K2/114
 • c.ramona16@gmail.com
 • +36 20 / 361-6178
 
 • Horváth Márton
 • szintfelelős
 • K2/319
 • horvathmarton.hm@gmail.com
 • +36 30 / 476-0664
 
 • Senoha Viktória
 • szintfelelős
 • K2/526
 • senohaviki@gmail.com
 • +36 30 / 626-3811
 
 • Pfandler Bálint
 • szintfelelős
 • K3/422
 • kispfandler@gmail.com
 • +36 30 / 457-7464
 
 • Elek Anita Barbara
 • épületfelelős
 • K3/626
 • elek.anita@gmail.com
 • +36 20 / 299-9613
 
 • Reiner Éva
 • szintfelelős
 • K4/305
 • evareiner1993@gmail.com
 • +36 20 / 351-4273
 
 • Majer Csaba József
 • szintfelelős
 • K4/513
 • majer.csaba.jozsef@gmail.com
 • +36 30 / 859-5683

Külső Kollégium

 • Nagy Mátyás
 • épületfelelős
 • S209/A
 • nagy.matyi.sze@gmail.com
 • +36 20 / 328-7944
 

Famulus Kollégium

 • Erdélyi Dániel
 • épületfelelős
 • F201/J
 • o.erdelyidani@gmail.com
 • +36 70 / 387-8645

Fegyelmi bizottság

 
 • Szalai Attila
 • elnök
 • K2/502
 • szati616@gmail.com
 • +36 70 / 335-2241
 
 
 • Reiner Éva
 • tag
 • K4/305
 • evareiner1993@gmail.com
 • +36 20 / 351-4273


 • Boda András
 • tag
 • K1/403/B
 • bodabandika@gmail.com
 • +36 30/ 301-6559

 

 

 

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Térkép

Térkép