Beléptető rendszerrel kapcsolatos információk

Tisztelt Hallgatók!

A kollégiumban biometrikus azonosító rendszer működik. A kollégistáknak rendelkezniük kell a rendszerhez tartozó hallgatói kártyával. A vendégeknek a kollégiumi vendégkártya kiváltása szükséges ahhoz, hogy a kollégiumok területére be tudjanak lépni. A kártyákat az AKIK irodában fogadási időben lehet elkészíttetni.

 Egyetemi kártya igénylése a kollégiumi beléptető rendszerhez:

 A Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ (AKIK) iroda

 Hétfő – Csütörtök      09:00 - 16:00

 Péntek                        09:00 - 14:00

 Külső kollégisták részére szóló információk

A külső kollégiumban lakó hallgatók a központi kollégiumba is jogosultak bejárni a kártyájuk, és az ujjlenyomatuk használatával, de csak a vendégfogadási időponton belül, vagyis 06:00-tól 22:00-ig.
Ha a külső kollégista hallgató 22:00-ig nem hagyja el a központi kollégiumot, vagy nem húzza le kifelé menet a kártyáját, akkor az bent alvásnak minősül, és a kártyája a központi kollégiumból ki lesz tiltva. Mindaddig, amíg a Mészáros Lőrinc úti (külső) kollégiumban a T/II. emeleten található vezetőségi irodában be nem fizeti az aznapi szállásdíjat, azaz az 2000Ft-ot. Ez nem korlátozza a külső kollégiumba való bejárást, mivel az az ő szállása!

Központi kollégisták részére szóló információk

A központi kollégiumban lakó hallgatók a külső kollégiumba is jogosultak bejárni a kártyájuk, és az ujjlenyomatuk használatával, de csak a vendégfogadási időponton belül, vagyis 06:00-tól 22:00-ig.
Ha a központi kollégista hallgató 22:00-ig nem hagyja el a külső kollégiumot, vagy nem húzza le kifelé menet a kártyáját, akkor az bent alvásnak minősül, és a kártyája a külső kollégiumból ki lesz tiltva. Mindaddig, amíg a Hegedűs Gyula Kollégiumban a K3/K4 épület II. emelet sarkán lévő irodában be nem fizeti a kártya újra aktiválási díjat, azaz 2000Ft-ot. Ez nem korlátozza a központi kollégiumba való bejárást, mivel az az ő szállása!

A hallgatói kártyát csak az a hallgató igényelhet, akinek van aktív tanulmányi státusza (hallgatói jogviszonya) az egyetemmel. A Hegedűs Gyula Kollégiumba valamint a Mészáros Lőrinc úti (külső) kollégiumba való 24 órás belépéshez is erre a kártyára van szükség, így minden kollégista hallgatónak rendelkeznie kell ezzel a kártyával. A kollégista hallgatóknak a kártya kézhezvétele után még egy ujjlenyomat felvételi folyamaton is át kell esnie ahhoz, hogy a kártyája alkalmas legyen a kollégiumi belépésre.

 Hallgatói kártya díja: egyszeri 800 Ft, melyet Neptunon keresztül kell befizetni

A kollégiumi vendégkártyát olyan személyek igényelhetik, akiknek nincs hallgatói jogviszonya az egyetemmel (pl.: más egyetem hallgatója). A kártya kézhezvétele után még egy ujjlenyomat felvételi folyamaton is át kell esnie, ahhoz, hogy a kártyája alkalmas legyen a kollégiumi belépésre.  

A kollégiumi vendégkártya díja: 1600 Ft, amelyet személyesen a könyvtárban lehet befizetni vagy sárga csekken feladni.

A befizetési bizonylatot bemutatva, az AKIK ügyfélszolgálata készíti el a kártyát fogadási időben. Ha egy vendég kifelé menet elfelejti lehúzni a kártyáját, vagy nem hagyja el a kollégiumot, 22:00-ig, akkor a rendszer ezt bent alvásnak minősíti és abból a kollégiumból, ahol az éjszakát töltötte a rendszer kitiltottnak minősíti mindaddig, amíg a 2000Ft-ot ki nem fizeti. Megkérünk minden hallgatót és vendéget, hogy az egyetemi kártyát kifelé menet is húzza el a megfelelő leolvasó előtt, hogy a rendszer hivatalosan is kiléptesse az épületből. Ha ez nem történik meg, akkor a legközelebbi bejövetel az épületbe nem lehetséges, mivel a rendszer úgy fogja kezelni a kártyát, mint ha az még mindig az épületben tartózkodna.

A kártyákról további információ a hallgatói információs központban, illetve az alábbi két weboldalon:

kartya.sze.hu

A kollégiumban működő szervezeteknek listát kell leadniuk azon tagjaikról, akik a kollégiumban hosszabbított ideig maradhatnak!

 A szervezet feladatai a következők:

Bővített kollégiumban tartózkodáshoz (22:00 órát meghaladó bent maradás időpontja) egy írásos kérelmet kell beadnia az adott szervezet vezetőjének, amiben szerepel a meghosszabított bent maradás végső időpontja, illetve annak indoklása. Ezt az ÚT 106-os Egyetemi Szolgáltató Központ irodájában Májer Eszter központvezetőnél kell írásban leadni.

  •  A nem kollégista tagoknak vendégkártyát kell vásárolniuk az AKIK irodában, aminek a számát a taglistában fel kell tüntetni.
  • A listában, a szervezet vezetőjének meg kell adni azon hallgatók nevét, akik jogosultak az adott szervezet társalgójának kulcsát felvenni a portán!
  • A szervezetnek taglistát kell küldeniük digitális formában a majer.eszter@sze.hu címre. A taglista a következő adatokat tartalmazza táblázatos formában:
    NÉV | NEPTUN KÓD | CHIP-KÁRTYA SZÁM | BEOSZTÁS | ELÉRHETŐSÉG (telsz. v. mail cím)

Továbbá megkérünk minden vendéget, hogy 22:00-ig hagyja el az épületet, és húzza le a kártyáját a kiléptetőn, ellenkező esetben 2000Ft-os kártya újraaktíválási díjat köteles fizetni!

A vendégfogadó feladata és kötelessége a vendégével a Kollégiumi Házirendet megismertetni és betartatni. Vendég által okozott károk, illetve Házi rend megsértése esetén a vendégfogadó felelősségre vonható.

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Térkép

Térkép