Szakkollégiumok

A szakkollégiumok olyan felsőoktatási öntevékeny csoportok, amelyek a kollégium tagjainak megteremtik a nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet, valamint célul tűzik ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítését.

A Széchenyi István Egyetem Szakkollégiumai:

  • Apáczai Művészeti Szakkollégium

Weboldal

  • Baross Gábor Műszaki Szakkollégium (Építész-, Építő Szakkollégium)

Weboldal

A szakkollégium ünnepélyes megalakulásra 2002 október 15-én került sor a Széchenyi István Egyetem V.I.P. termében, melyen Prof. Dr. Szalay Gyula oktatási rektorhelyettes és Prof. Dr. Koren Csaba az Építési és Környezetmérnöki Intézet igazgatója mondott köszöntőt. Méltatták a kezdeményezés jelentőségét és a névadó Baross Gábor életművét, előrelátását, sokoldalúságát. A megnyitó óta eltelt évek során szakkollégiumunk eredményesen működött és szeretettel várjuk a jövendőbeli lelkes tagokat is.

Céljaink

A Baross Gábor Műszaki Szakkollégium célja, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak gyakorlatorientált ismeretek megszerzésére az építészet, a műtárgyépítés, a környezetvédelem és a települések világából - hazai és nemzetközi kitekintéssel.

A szakkollégium tagjaiként mindannyian azért tevékenykedünk, hogy egy olyan hasznos szervezetet hozzunk létre, amely kitűnik szakmai igényességével, színvonalas képzési rendszerével. A szakkollégium a szakmai életben is fennmaradó, tartós kapcsolatokat hoz létre; büszke lehet hagyományaira; és amelyben a szervezet iránti tenni akarás generációról generációra öröklődik. Ahol életre szóló élményt jelent tagnak lenni.

Reményeink szerint szakkollégiumunk tagjai - az anyaegyetem képzési rendszerét kiegészítve - komoly, elmélyült tanulást és kutatást végeznek (TMDK, laboratóriumi munka) az őket érdeklő speciális témákban (pl. építőművészet, települések világa, a műszaki élet elméleti és gyakorlati kérdései, stb.) A tagok a kollégiumban "kis falut" alkotva együtt laknak, így biztosított az aktív közösségi élet és a tanulás, kutatás folyamatossága is. 
A szakkollégium segíti és ösztönzi diákjait az Európai Unió által támogatott programokban való részvételre, különös tekintettel a külföldi félváthallgatásokra (ERASMUS PROGRAM) és külföldi szakmai gyakorlatokra (LEONARDO PROGRAM).

  • Barsi Ernő Szakkollégium

Weboldal

  • Batthyány Lajos Szakkollégium (Jogász Szakkollégium)

Weboldal

A Batthyány Lajos Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő jogi és igazgatási képzésekhez kötődő tehetséggondozó intézmény, melynek célja, hogy egy helyre, egy intézménybe, egy közösségbe tömörítse a szóban forgó képzések (nevezetesen a jogász, a nemzetközi igazgatási alap- és az európai nemzetközi igazgatási mesterszak) hallgatóit, hogy aztán elősegítse azok szakmai, tudományos fejlődését, tehetségük kibontakozását és lehetőségek szerint emberi fejlődését és társadalmi intelligenciájának és érzékenységének fejlődése. A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé.

A szakkollégium tanulmányi programja értelmében a szakkollégistáknak részt kell venniük félévente egy szabadon választott kurzuson. Összességében elmondható, hogy a kurzuskínálat összeállítását a gyakorlati illetve az elméleti-interdiszciplináris irányvonal egyaránt meghatározta. A kurzusok körében lehet kiscsoportos és egyéni kurzusok között is választani. Előbbieket rendszerint a Szakkollégiumban, illetve a Kar épületében valamely felkért szakember, vagy oktató határozza meg, míg utóbbiakat az egyes jogalkalmazó szervekkel való megegyezés alapján, magánál a jogalkalmazó szervnél az ott kijelölt tisztségviselő és szakkollégistánk megegyezése. Ez utóbbi keretei között szakkollégistáink egyéni kurzusokon vettek részt például a Győri Katonai Ügyészségen, a Nyomozó Ügyészségen, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve különböző ügyvédi irodáknál.

A Szakkollégium kettős célt tűzött ki maga elé. Egyrészt aktív közösségi polgárrá, értelmiségivé kívánja nevelni tagjait a sokszínű programok szervezésével, a szakkollégiumi közélet fórumainak működtetésével. Másrészt szakkollégistáitól magas szintű szakmai teljesítményt vár el. Szervezetünk részese a győri jogászképzésnek, az egyetemi tanrendet kiegészítő szakmai munkájával, valamint közösségi-nevelési tevékenységével a hallgatók tanulmányi előmenetelét és karrierépítését egyaránt elősegíti.

Tapasztalataink szerint szakkollégista hallgatóink tudományos versenyeken, pályázatokon sikerrel szerepelnek, valamint szakmai-tudományos ön- és csoportos tevékenységek terén is komoly eredményeket tudhatnak magukénak, például a Szakkollégium által kiadott évkönyvekben, tanulmánykötetekben történő publikálással, illetve az egyéni vállalásokkal, egyesített kurzusokkal és kutatásokkal is. Tapasztalataink szerint a végzettek elhelyezkedési gondokkal érdemben nem küzdenek.

  • Jedlik Ányos Informatikai, Villamosmérnöki és Gépészmérnöki Szakkollégium

Weboldal

  • Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium (Közgazdász Szakkollégium)

Weboldal

A Széchenyi István Egyetem Közgazdász Szakkollégiumát Kautz Gyuláról, a Győrhöz is sok szállal kötődő közgazdász professzorról, a nemzetgazdaságtan egyik legelső és legkiválóbb művelőjéről nevezték el.

A Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma a közgazdász szakkollégium volt. 1997 szeptemberében alapítottuk meg dr. Ferenczi Zoltán vezetésével, Győri Széchenyi Szakkollégium néven. Az eddig eltelt kilenc év alatt közel száz hallgató vett rész a szervezet munkájában. 2002 őszétől Farkas Péter vezetésével működik a szakkollégium, amely 2003-ban a győri születésű közgazdász és jogász nevét vette fel, s így jelenleg a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium nevet viseli. A Szakkollégium a legkiválóbb gazdasági képzésben résztvevő diákok számára kínál a hagyományos egyetemi, főiskolai képzés keretein túlmutató színvonalas szakmai munkát valamint rendkívül jó közösségi életet. A diákok egy írásbeli és szóbeli részből álló felvételi eljárás után kerülhetnek be a szakkollégiumba.

A jó hangulatban működő szakkollégiumban a diákok kiemelt minőségű elhelyezést kapnak, ezzel is elismerve tevékenységüket. Lehetőségük van olyan kurzusok hallgatására, amelyek az egyetemen oktatott tárgyak között nem találhatóak meg. Az általunk szervezett előadásokon személyesen találkozhatnak a szakma (tudomány és vállalkozások) elismert szakembereivel. A Szakkollégium tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a tudományos diákköri tevékenység, ahol rendszerint eredményesen szerepelnek hallgatóink. Minden év tavaszán megrendezzük a hagyományos konferenciánkat, amely az ország különböző szakkollégiumaiból érkező hallgatók mellett 2004-től már a Széchenyi István Egyetem doktori iskolájának hallgatói számára is megjelenési fórumot biztosít.

2003 februárja óta minden évben a Pénzügyi és Számviteli Tanszékkel közösen megrendezzük az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt, ahol az ország gazdasági felsőoktatási intézményeiből érkező négy fős csapatok mérik össze tudásukat egy valós vállalati probléma megoldása során. A versenyen a hallgatók gyakorlati tudást szerezhetnek és kapcsolatba kerülhetnek vállalati szakemberekkel. A szakkollégiumban a közösségi életet színesíti a minden évben megrendezésre kerülő nyári tábor, a közös kirándulások, valamint a 2003-2004 tanévtől a szenior találkozó is.

  • Közlekedmérnöki és Logisztikai Szakkollégium

Weboldal

  • Neumann János Informatikai Szakkollégium (Neumann János Specialized College of Information Technology)

Weboldal

A Neumann János Informatikai Szakkollégiumunk az egyetem legfiatalabb szakkollégiuma. 2014 nyarán alapították azzal a céllal, ahol a kellő motiváltsággal és a szakma iránti elhivatottsággal rendelkező informatikus hallgatók tudása a hallgatói érdeklődésnek megfelelően kibontakozhasson. A szakkollégium speciális programokat, kurzusokat és részvételi lehetőségeket kínál olyan eseményekre, amik kifejezetten a szakkollégista hallgatóknak szerveznek. A belsős szakkollégistáknak lehetősége a külső kollégiumban komfortos, kétfős szobákban való lakhatás igénylésére. A lakhatási díja: 8.100Ft.

A szálláson szélessávú internetelérés, és saját használatú kabinet, és könyvtár is biztosított, amivel a szakmai munka sikeresebben végezhető.

Ha felkeltettük érdeklődésedet a kollégium iránt, nézz utánunk weboldalunkon, és keress minket bátran az njszk@sze.hu e-mail címen. Fejlődj szakmádban érdeklődési köröd szerint, és erősítsd tudásod tanulmányokon kívüli kompetenciákkal. Legyél te is az aktív közösségünk tagja. Várjuk jelentkezésedet folyamatosan.

  • Óvári Gazdász Szakkollégium

Weboldal

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Térkép

Térkép