Szakkollégiumok

A szakkollégiumok olyan felsőoktatási öntevékeny csoportok, amelyek a kollégium tagjainak megteremtik a nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet, valamint célul tűzik ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítését.

A Széchenyi István Egyetem Szakkollégiumai:

  • Apáczai Művészeti Szakkollégium

Weboldal

  • Baross Gábor Műszaki Szakkollégium (Építész-, Építő Szakkollégium)

Weboldal

A szakkollégium ünnepélyes megalakulásra 2002 október 15-én került sor a Széchenyi István Egyetem V.I.P. termében, melyen Prof. Dr. Szalay Gyula oktatási rektorhelyettes és Prof. Dr. Koren Csaba az Építési és Környezetmérnöki Intézet igazgatója mondott köszöntőt. Méltatták a kezdeményezés jelentőségét és a névadó Baross Gábor életművét, előrelátását, sokoldalúságát. A megnyitó óta eltelt évek során szakkollégiumunk eredményesen működött és szeretettel várjuk a jövendőbeli lelkes tagokat is.

Céljaink

A Baross Gábor Műszaki Szakkollégium célja, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak gyakorlatorientált ismeretek megszerzésére az építészet, a műtárgyépítés, a környezetvédelem és a települések világából - hazai és nemzetközi kitekintéssel.

A szakkollégium tagjaiként mindannyian azért tevékenykedünk, hogy egy olyan hasznos szervezetet hozzunk létre, amely kitűnik szakmai igényességével, színvonalas képzési rendszerével. A szakkollégium a szakmai életben is fennmaradó, tartós kapcsolatokat hoz létre; büszke lehet hagyományaira; és amelyben a szervezet iránti tenni akarás generációról generációra öröklődik. Ahol életre szóló élményt jelent tagnak lenni.

Reményeink szerint szakkollégiumunk tagjai - az anyaegyetem képzési rendszerét kiegészítve - komoly, elmélyült tanulást és kutatást végeznek (TMDK, laboratóriumi munka) az őket érdeklő speciális témákban (pl. építőművészet, települések világa, a műszaki élet elméleti és gyakorlati kérdései, stb.) A tagok a kollégiumban "kis falut" alkotva együtt laknak, így biztosított az aktív közösségi élet és a tanulás, kutatás folyamatossága is. 
A szakkollégium segíti és ösztönzi diákjait az Európai Unió által támogatott programokban való részvételre, különös tekintettel a külföldi félváthallgatásokra (ERASMUS PROGRAM) és külföldi szakmai gyakorlatokra (LEONARDO PROGRAM).

  • Barsi Ernő Szakkollégium

Weboldal

  • Batthyány Lajos Szakkollégium (Jogász Szakkollégium)

Weboldal

A Batthyány Lajos Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő jogi és igazgatási képzésekhez kötődő tehetséggondozó intézmény, melynek célja, hogy egy helyre, egy intézménybe, egy közösségbe tömörítse a szóban forgó képzések (nevezetesen a jogász, a nemzetközi igazgatási alap- és az európai nemzetközi igazgatási mesterszak) hallgatóit, hogy aztán elősegítse azok szakmai, tudományos fejlődését, tehetségük kibontakozását és lehetőségek szerint emberi fejlődését és társadalmi intelligenciájának és érzékenységének fejlődése. A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé.

A szakkollégium tanulmányi programja értelmében a szakkollégistáknak részt kell venniük félévente egy szabadon választott kurzuson. Összességében elmondható, hogy a kurzuskínálat összeállítását a gyakorlati illetve az elméleti-interdiszciplináris irányvonal egyaránt meghatározta. A kurzusok körében lehet kiscsoportos és egyéni kurzusok között is választani. Előbbieket rendszerint a Szakkollégiumban, illetve a Kar épületében valamely felkért szakember, vagy oktató határozza meg, míg utóbbiakat az egyes jogalkalmazó szervekkel való megegyezés alapján, magánál a jogalkalmazó szervnél az ott kijelölt tisztségviselő és szakkollégistánk megegyezése. Ez utóbbi keretei között szakkollégistáink egyéni kurzusokon vettek részt például a Győri Katonai Ügyészségen, a Nyomozó Ügyészségen, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve különböző ügyvédi irodáknál.

A Szakkollégium kettős célt tűzött ki maga elé. Egyrészt aktív közösségi polgárrá, értelmiségivé kívánja nevelni tagjait a sokszínű programok szervezésével, a szakkollégiumi közélet fórumainak működtetésével. Másrészt szakkollégistáitól magas szintű szakmai teljesítményt vár el. Szervezetünk részese a győri jogászképzésnek, az egyetemi tanrendet kiegészítő szakmai munkájával, valamint közösségi-nevelési tevékenységével a hallgatók tanulmányi előmenetelét és karrierépítését egyaránt elősegíti.

Tapasztalataink szerint szakkollégista hallgatóink tudományos versenyeken, pályázatokon sikerrel szerepelnek, valamint szakmai-tudományos ön- és csoportos tevékenységek terén is komoly eredményeket tudhatnak magukénak, például a Szakkollégium által kiadott évkönyvekben, tanulmánykötetekben történő publikálással, illetve az egyéni vállalásokkal, egyesített kurzusokkal és kutatásokkal is. Tapasztalataink szerint a végzettek elhelyezkedési gondokkal érdemben nem küzdenek.

  • Jedlik Ányos Informatikai, Villamosmérnöki és Gépészmérnöki Szakkollégium

Weboldal

  • Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium (Közgazdász Szakkollégium)

Weboldal

A Széchenyi István Egyetem Közgazdász Szakkollégiumát Kautz Gyuláról, a Győrhöz is sok szállal kötődő közgazdász professzorról, a nemzetgazdaságtan egyik legelső és legkiválóbb művelőjéről nevezték el.

A Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma a közgazdász szakkollégium volt. 1997 szeptemberében alapítottuk meg dr. Ferenczi Zoltán vezetésével, Győri Széchenyi Szakkollégium néven. Az eddig eltelt kilenc év alatt közel száz hallgató vett rész a szervezet munkájában. 2002 őszétől Farkas Péter vezetésével működik a szakkollégium, amely 2003-ban a győri születésű közgazdász és jogász nevét vette fel, s így jelenleg a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium nevet viseli. A Szakkollégium a legkiválóbb gazdasági képzésben résztvevő diákok számára kínál a hagyományos egyetemi, főiskolai képzés keretein túlmutató színvonalas szakmai munkát valamint rendkívül jó közösségi életet. A diákok egy írásbeli és szóbeli részből álló felvételi eljárás után kerülhetnek be a szakkollégiumba.

A jó hangulatban működő szakkollégiumban a diákok kiemelt minőségű elhelyezést kapnak, ezzel is elismerve tevékenységüket. Lehetőségük van olyan kurzusok hallgatására, amelyek az egyetemen oktatott tárgyak között nem találhatóak meg. Az általunk szervezett előadásokon személyesen találkozhatnak a szakma (tudomány és vállalkozások) elismert szakembereivel. A Szakkollégium tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a tudományos diákköri tevékenység, ahol rendszerint eredményesen szerepelnek hallgatóink. Minden év tavaszán megrendezzük a hagyományos konferenciánkat, amely az ország különböző szakkollégiumaiból érkező hallgatók mellett 2004-től már a Széchenyi István Egyetem doktori iskolájának hallgatói számára is megjelenési fórumot biztosít.

2003 februárja óta minden évben a Pénzügyi és Számviteli Tanszékkel közösen megrendezzük az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt, ahol az ország gazdasági felsőoktatási intézményeiből érkező négy fős csapatok mérik össze tudásukat egy valós vállalati probléma megoldása során. A versenyen a hallgatók gyakorlati tudást szerezhetnek és kapcsolatba kerülhetnek vállalati szakemberekkel. A szakkollégiumban a közösségi életet színesíti a minden évben megrendezésre kerülő nyári tábor, a közös kirándulások, valamint a 2003-2004 tanévtől a szenior találkozó is.

  • Közlekedmérnöki és Logisztikai Szakkollégium

Weboldal

  • Neumann János Informatikai Szakkollégium (Neumann János Specialized College of Information Technology)

Weboldal

A Neumann János Informatikai Szakkollégiumunk az egyetem legfiatalabb szakkollégiuma. 2014 nyarán alapították azzal a céllal, ahol a kellő motiváltsággal és a szakma iránti elhivatottsággal rendelkező informatikus hallgatók tudása a hallgatói érdeklődésnek megfelelően kibontakozhasson. A szakkollégium speciális programokat, kurzusokat és részvételi lehetőségeket kínál olyan eseményekre, amik kifejezetten a szakkollégista hallgatóknak szerveznek. A belsős szakkollégistáknak lehetősége a külső kollégiumban komfortos, kétfős szobákban való lakhatás igénylésére. A lakhatási díja: 8.100Ft.

A szálláson szélessávú internetelérés, és saját használatú kabinet, és könyvtár is biztosított, amivel a szakmai munka sikeresebben végezhető.

Ha felkeltettük érdeklődésedet a kollégium iránt, nézz utánunk weboldalunkon, és keress minket bátran az njszk@sze.hu e-mail címen. Fejlődj szakmádban érdeklődési köröd szerint, és erősítsd tudásod tanulmányokon kívüli kompetenciákkal. Legyél te is az aktív közösségünk tagja. Várjuk jelentkezésedet folyamatosan.

  • Óvári Gazdász Szakkollégium

Weboldal

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 14. - 2020. február 15.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00

Térkép

Térkép