Szakmai/duális gyakorlati - nyári kollégiumi információk 2020

Tisztelt Hallgatók!

Az idei évben is van lehetőség korlátozott számban nyári kollégiumi férőhelyek igénylésére. Az ismert, veszélyhelyzetre vonatkozó körülményeket figyelembe véve kizárólag a tanterv szerinti kötelező szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóknak és a duális képzés keretein belül gyakorlatot végző hallgatóknak van lehetőség nyári szálláshely igénylésére. 

A nyári szállás időszaka az alábbiak szerint alakul:

  • Külső Kollégium – 2020.07.01. - 2020.08.26. (kedd),
  • Cserháti Sándor Kollégium – 2020.07.01. - 2020.08.26. (kedd).

Kérünk mindenkit, hogy ennek tudatában jelentkezzen nyári szállásra!


Mosonmagyaróvár:

A veszélyhelyzet alakulása miatt a mosonmagyaróvári kollégiumban a szálláslehetőségek nagyon korlátozottak. A szállásigényt a mek.kollegium@sze.hu oldalon lehet jelezni a gyakorlati idő pontos megjelölésével.


Győr – Külső Kollégium

Jelentkezési időszak: 2020. június 10. (szerda) – 2020. június 14. (vasárnap)
A jelentkezési határidő (2020.06.14. (vasárnap) 23:59:59) után benyújtott kérelmeket semmilyen körülmények között nem áll módunkban elfogadni.   

Várható eredmény: 2020. június 17. (szerda)
Lemondás határideje: 2020. június 20. (vasárnap) 20:00

A nyári szállásra való beköltözések időpontjait az eredményhirdetést követően tesszük közzé.

Nyári szállás díja: 20 000 Ft/hó

Jelentkezés menete

A nyári szállás igényléséhez szükséges jelentkezési űrlap a linkre kattintva érhető el.

Nyári szállás 1 vagy 2 hónapra igényelhető. A nyári szállás díja minden megkezdett hónap esetén a teljes igényelt időszakra vonatkozik.

Aki felvételt nyert nyári időszakra a kollégiumba, de mégsem venné igénybe a nyári férőhelyét, kérjük, a fent megadott határidőig jelezze a kollegium@sze.hu e-mail címen.

A nyári kollégiumi férőhely visszamondásának elmulasztása, az első havi díj 50%-ának befizetési kötelezettségét vonja maga után, amely a Neptun rendszerben kerül kiírásra.

Azon hallgató, akinek a szakmai gyakorlata 2020. július 1-t megelőzően kezdődik és szüksége van szállásra, az fél havi kollégiumi díj ellenében, legkorábban 2020. június 17-től be tud költözni a kollégiumba, amennyiben az eredményhirdetés során felvételt nyer. Ezen igényt mielőbb a kollegium@sze.hu címen kell jelezni. 


Szakmai gyakorlaton maradó hallgatók igazolása

A nyári kollégiumba történő beköltözés feltétele a Neptun rendszerben kiírt kollégiumi díj befizetése és a szakmai gyakorlat igazolása.

A tanterv szerinti kötelező szakmai gyakorlatot végző hallgatóknak a kollégiumi jelentkezéshez minden esetben szükség van igazolásra. Az igazolás kiadásához a hallgatónak szükséges a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumokat (együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat) cégszerűen aláírva bélyegzővel ellátva leadni a megfelelő helyen.

Az Egyetemi Szolgáltató Központ állít ki igazolást:

  • a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar,
  • az  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar,
  • a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar,
  • az AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar,
  • az Apáczai Csere János Kar rendszerben jelentkező hallgatói, illetve
  • a Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar hallgatóinak.

Igazolás igénylés ITT! Ezen szakok esetén a Karrier Iroda a gyakorlat végzését közvetlenül igazolja a Kollégium felé.

A többi Kar hallgatójának a tanszékről kért aláírt, pecséttel ellátott igazolást kell a beköltözéshez leadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a gyakorlat időtartamát.


 Duális képzésen gyakorlatot töltő hallgatók

Duális képzés esetén a hallgatónak a foglalkoztató cég által kiállított, aláírt, pecsételt igazolással kell rendelkeznie a beköltözéshez. Az igazolásnak tartalmaznia kell a gyakorlat időtartamát.


FONTOS információk!

Nyári szállásra a szabad férőhelyek arányában tudunk hallgatókat fogadni.
A nyári szállás kizárólag tantervben meghatározott szakmai gyakorlat és duális képzés keretein belül töltött szakmai gyakorlat miatt igényelhető. Egyéb okból NINCS lehetőség nyári szállás igénylésére.
A nyári időszakban a kialakult helyzet miatt a kollégiumban nincs lehetőség semmilyen formában vendégfogadásra!
Vis maior helyzet esetén a nyári szálláson lévő hallgatók kiköltöztethetők a kollégiumból.

Nyári Internet

Nyáron az internet használat és fizetés a tanévihez hasonlóan előírt módon történik, erről bővebb információk a http://internet.sth.sze.hu oldalon találhatók.
Internet elérést és beléptető rendszert érintő kérdésekben a problema@sth.sze.hu e-mail címen érdeklődhetnek a NetClub tagjainál.

Belépőkártya

A kollégiumi belépés nyár folyamán is a tanévhez hasonlóan történik, vagyis ujjlenyomat, valamint hallgatói, illetve vendégkártya szükséges minden nyári szállásos vendégnek. Akik még nem rendelkeznek ilyen kártyával (külsős vendégek, más egyetemek hallgatói) az alábbi oldalon tájékozódhatnak a kártya igénylésről:

http://kartya.sze.hu/

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.

Térkép

Térkép