Felvételizőknek

1.      Általános információk, tudnivalók a felvételi rendszerről

A Széchenyi István Egyetem öt kollégiumban biztosít a hallgatói számára kollégiumi lakhatást tanévenként. A kollégiumi felvétel egy tanévre, vagyis 10 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a Neptun rendszeren keresztül történik.

Az Egyetem több jelentkezési időszakot hirdet egy tanévben:

  • Felsőéves jelentkezés: általában a tanév végén júniusban van meghirdetve, a felsőbb éves hallgatók számára. Az számít felsőévesnek, akinek van legalább egy lezárt féléve.
  • Elsőéves jelentkezés: általában az egyetemi felvételi eljárást követő napokban van meghirdetve, így augusztus első hete, a frissen felvételt nyert hallgatók számára, illetve a passzív hallgatóknak, akiknek nincs egy lezárt féléve sem, valamint az előző keresztfélévben felvételt nyert hallgatók számára
  • Pótjelentkezés, keresztféléves jelentkezés: általában a őszi szemeszter végén van meghirdetve,  január második felében, ezáltal az első szemeszter végén diplomát szerzett hallgatók helyére hirdet felvételt a kollégium

 Kik jelentkezhetnek a fenti időszakokban?

Kollégiumi jelentkezésben azok a nappali tagozatos Bsc-s, Msc-s, Phd-s és FOSZK-os hallgatók jelentkezhetnek, akik az adott felvételi eljárásban részt vehetnek és légvonalban több mint 30 km-re van a lakhelyük Győrtől/Mosonmagyaróvártól.

  • Nyári időszakra jelentkezés: a nyári időszakban is van lehetőség nyári szállás igénylésre (kivételes esetekben nincs pl.: nagyobb rendezvények), erre az időszakra jelentkezhet, aki nyáron végzi a szakmai gyakorlatát, ami a tanulmányaik befejezéséhez szükséges.

 

Jelentkezés a kollégiumba elsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: minden évben a felvételi ponthatárok kihirdetését követő hetekben, várhatóan augusztus elején. A pontos időszakot a gólyalevél tartalmazza.

Az egyetemre felvételt nyert, hallgatók a nyár folyamán megkapják a neptun kódot, amellyel interneten keresztül be tudnak lépni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A Neptun oldalán az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt lehet jelentkezni kollégiumba. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. Több kollégiumot is meg lehet jelölni, ilyenkor a prioritást is meg lehet adni és a rendszer ezt veszi figyelembe.

A keresztféléves hallgatóknak, akik januárban nyertek felvételt, például Msc-re és az előző éven passzív státuszú hallgatóknak augusztus első hetén hirdetett elsőéves kollégiumi jelentkezéskor kell jelentkezni.

Pontszámítás: Alap pontszám + Többlet pontszám + Szociális pontszám

Alap pontszám: tanulmányi pontok valamint az érettségi pontok összege (maximum 200+200=400 pont), amivel az egyetemre jelentkezik a hallgató

Többlet pontszám: nyelvvizsga, OKTV, TUDOK, sporteredmény, Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ-s szakképzés, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny valamint a szociális pontszám (maximum 100 pont)

Szociális pontszám: A HATÁR rendszerben leadott, az igazolásokat elektronikusan feltöltve a család anyagi/szociális helyzetére vonatkozó tényezők alapján számítjuk.

 

Jelentkezés a kollégiumba felsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: várhatóan június hónapban, pontos időpont a jelentkezési időszak előtt a kollégium honlapján olvasható

A kollégiumi jelentkezés Neptun rendszeren keresztül történik, az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés menüpontban. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. 

Pontszámítás: Alap pontszám + Szociális pont + Korrekciós pont + Nyelvvizsga pont – Fegyelmi pontszám

Alap pontszám: a korábbi egy/két lezárt félév ösztöndíj átlagából számított pontszám, amely maximálisan 100 pont lehet. (a kollégiumi SZMSZ tartalmazza a pontszámítás képletét)

Szociális pont: az utolsó szociális kérelem leadásakor a HÖK-től kapott pontszám. (a HATÁR rendszerben leadott szociális kérelmek alapján).

Korrekciós pont: hallgatói tevékenység, TDK, OTDK, sport tevékenység, fegyelmi pontok (levonódik) (maximum 20 pont). A jelentkezés véglegesítése előtt látható már a pontszámoknál.

Nyelvvizsga pont: a Tanulmányi Osztály által elfogadott, és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga után kapott pontszám (alapfokú C típusú nyelvvizsga 3 pont, középfokú nyelvvizsga 5 pont és a felsőfokú nyelvvizsga 7 pont).

 

Nem EU-s tagállamban élő, magyar állampolgárok is jelentkezhetnek a kollégiumba, ők a kollégium szabályzata alapján mentesülnek a felvételi eljárás alól és automatikusan elhelyezésben részesülnek. Jelentkezni ugyanúgy a Neptun rendszeren keresztül kell.

A jelentkezők rangsorolása szakonként, felvételi pontszámuk alapján történik. A kollégiumi elhelyezésben részesülők és az elutasított hallgatók egyaránt a Neptun rendszerben kapnak tájékoztatást az eredményről. A felvételt nem nyert hallgatók várólistára kerülnek. Év közben, üresedés esetén, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be, addig is lakhatási támogatást igényelhetnek a HATÁR rendszeren keresztül.

Az elsős jelentkezési időszak alatt a felsőéves időszakot, így az eredményeket is kikapcsoljuk, ezzel is segítve az elsőéves hallgatókat a rendszerben való tájékozódásban. A felsőéves jelentkezés eredményei nem változnak!

2.      Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelmet mindenki, aki jogosult kollégiumi férőhelyet igényelni beadhat. A méltányossági kérelem beadása esetén a hallgató csak és kizárólag a szociális helyzete alapján kerülhet felvételre. A kollégiumi méltányossági kérelem nem keverendő össze a Neptun rendszerben található méltányossági kérelemmel. A kollégiumi méltányossági kérelemmel kapcsolatos minden információ (kérelem beadásának módja, igazolások listája, stb.) a kollégium honlapján megtalálható. 

Felsőéves jelentkezési időszakban az adott szemeszter elején a HÖK-nek leadott szociális pontok kerülnek feltöltésre. Például a 2017.06.23-as felsőéves kollégiumi jelentkezéskor a 2017 februári szociális pontok számítottak. A szociális pontokat mindig a HÖK-kel kell egyeztetni, a kollégium csak a tőlük kapott pontszámokat tölti fel a rendszerbe. Így a szociális pontszámok reklamációját minden esetben a HÖK kezeli. 

A méltányossági kérelmet az a felsőéves adhat be, akinek nagymértékben változott a szociális helyzete az utolsó HÖK-s szociális kérelem leadása óta. Hiszen a jelentkezési időszakban a HÖK által átküldött szociális pontokat figyelembe vesszük, így arra még egyszer nem lehet méltányossági kérelmet beadni, csak abban az esetben, ha ez idő alatt nagymértékben változott a szociális helyzete.

Elsőéves jelentkezési időszakban az első éves hallgatóknak a jelentkezés ideje alatt van lehetőség az első szociális helyzetet igazolni. Ezt a HATÁR rendszerben tudja megtenni. Mivel az első éves hallgatóknak ily módon a jelentkezésbe beleszámít a szociális pontszám, így ők külön nem adhatnak be méltányossági kérelmet.

A méltányossági kérelem opcionális!

3.      Kollégiumi férőhely lemondása

Kollégiumi férőhelyet nyert hallgatónak, lehetősége van a kollégiumi férőhelyét lemondani. A lemondást papír/postai vagy elektronikus úton teheti meg (Neptun rendszer/Kérelmek/Kollégiumi férőhely lemondása). A TJSZ-ben meghatározottak szerint, augusztus 15-e előtt ingyenes a kollégium férőhely lemondása, augusztus 15 és augusztus 30. közötti lemondás esetén egyszeri 6000 Ft-os díj kerül kiírásra, ezt követően, valamint ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki, és elveszti a kollégiumi férőhelyét.

A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 14. - 2020. február 15.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00

Térkép

Térkép