Felvételizőknek

1.      Általános információk, tudnivalók a felvételi rendszerről

A Széchenyi István Egyetem öt kollégiumban biztosít a hallgatói számára kollégiumi lakhatást tanévenként. A kollégiumi felvétel egy tanévre, vagyis 10 hónapra szól, kivéve, ha a hallgató tanulmányi státusza megváltozik (passzív, levelezős, abszolvált, törölt, stb.) A kollégiumi felvételi eljárásban csak aktív, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt. A jelentkezés minden esetben a Neptun rendszeren keresztül történik.

Az Egyetem több jelentkezési időszakot hirdet egy tanévben:

  • Felsőéves jelentkezés: általában a tanév végén júniusban van meghirdetve, a felsőbb éves hallgatók számára. Az számít felsőévesnek, akinek van legalább egy lezárt féléve.
  • Elsőéves jelentkezés: általában az egyetemi felvételi eljárást követő napokban van meghirdetve, így augusztus első hete, a frissen felvételt nyert hallgatók számára, illetve a passzív hallgatóknak, akiknek nincs egy lezárt féléve sem, valamint az előző keresztfélévben felvételt nyert hallgatók számára
  • Pótjelentkezés, keresztféléves jelentkezés: általában a őszi szemeszter végén van meghirdetve,  január második felében, ezáltal az első szemeszter végén diplomát szerzett hallgatók helyére hirdet felvételt a kollégium

 Kik jelentkezhetnek a fenti időszakokban?

Kollégiumi jelentkezésben azok a nappali tagozatos Bsc-s, Msc-s, Phd-s és FOSZK-os hallgatók jelentkezhetnek, akik az adott felvételi eljárásban részt vehetnek és légvonalban több mint 30 km-re van a lakhelyük Győrtől/Mosonmagyaróvártól.

  • Nyári időszakra jelentkezés: a nyári időszakban is van lehetőség nyári szállás igénylésre (kivételes esetekben nincs pl.: nagyobb rendezvények), erre az időszakra jelentkezhet, aki nyáron végzi a szakmai gyakorlatát, ami a tanulmányaik befejezéséhez szükséges.

 

Jelentkezés a kollégiumba elsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: minden évben a felvételi ponthatárok kihirdetését követő hetekben, várhatóan augusztus elején. A pontos időszakot a gólyalevél tartalmazza.

Az egyetemre felvételt nyert, hallgatók a nyár folyamán megkapják a neptun kódot, amellyel interneten keresztül be tudnak lépni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A Neptun oldalán az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt lehet jelentkezni kollégiumba. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. Több kollégiumot is meg lehet jelölni, ilyenkor a prioritást is meg lehet adni és a rendszer ezt veszi figyelembe.

A keresztféléves hallgatóknak, akik januárban nyertek felvételt, például Msc-re és az előző éven passzív státuszú hallgatóknak augusztus első hetén hirdetett elsőéves kollégiumi jelentkezéskor kell jelentkezni.

Pontszámítás: Alap pontszám + Többlet pontszám + Szociális pontszám

Alap pontszám: tanulmányi pontok valamint az érettségi pontok összege (maximum 200+200=400 pont), amivel az egyetemre jelentkezik a hallgató

Többlet pontszám: nyelvvizsga, OKTV, TUDOK, sporteredmény, Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ-s szakképzés, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny valamint a szociális pontszám (maximum 100 pont)

Szociális pontszám: A HATÁR rendszerben leadott, az igazolásokat elektronikusan feltöltve a család anyagi/szociális helyzetére vonatkozó tényezők alapján számítjuk.

 

Jelentkezés a kollégiumba felsőéves hallgatók számára

Jelentkezési időszak: várhatóan június hónapban, pontos időpont a jelentkezési időszak előtt a kollégium honlapján olvasható

A kollégiumi jelentkezés Neptun rendszeren keresztül történik, az Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés menüpontban. A jelentkezésnél a jelentkezési segédlet további információkat nyújt. 

Pontszámítás: Alap pontszám + Szociális pont + Korrekciós pont + Nyelvvizsga pont – Fegyelmi pontszám

Alap pontszám: a korábbi egy/két lezárt félév ösztöndíj átlagából számított pontszám, amely maximálisan 100 pont lehet. (a kollégiumi SZMSZ tartalmazza a pontszámítás képletét)

Szociális pont: az utolsó szociális kérelem leadásakor a HÖK-től kapott pontszám. (a HATÁR rendszerben leadott szociális kérelmek alapján).

Korrekciós pont: hallgatói tevékenység, TDK, OTDK, sport tevékenység, fegyelmi pontok (levonódik) (maximum 20 pont). A jelentkezés véglegesítése előtt látható már a pontszámoknál.

Nyelvvizsga pont: a Tanulmányi Osztály által elfogadott, és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga után kapott pontszám (alapfokú C típusú nyelvvizsga 3 pont, középfokú nyelvvizsga 5 pont és a felsőfokú nyelvvizsga 7 pont).

 

Nem EU-s tagállamban élő, magyar állampolgárok is jelentkezhetnek a kollégiumba, ők a kollégium szabályzata alapján mentesülnek a felvételi eljárás alól és automatikusan elhelyezésben részesülnek. Jelentkezni ugyanúgy a Neptun rendszeren keresztül kell.

A jelentkezők rangsorolása szakonként, felvételi pontszámuk alapján történik. A kollégiumi elhelyezésben részesülők és az elutasított hallgatók egyaránt a Neptun rendszerben kapnak tájékoztatást az eredményről. A felvételt nem nyert hallgatók várólistára kerülnek. Év közben, üresedés esetén, a várólistán soron következő hallgatók költözhetnek be, addig is lakhatási támogatást igényelhetnek a HATÁR rendszeren keresztül.

Az elsős jelentkezési időszak alatt a felsőéves időszakot, így az eredményeket is kikapcsoljuk, ezzel is segítve az elsőéves hallgatókat a rendszerben való tájékozódásban. A felsőéves jelentkezés eredményei nem változnak!

2.      Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelmet mindenki, aki jogosult kollégiumi férőhelyet igényelni beadhat. A méltányossági kérelem beadása esetén a hallgató csak és kizárólag a szociális helyzete alapján kerülhet felvételre. A kollégiumi méltányossági kérelem nem keverendő össze a Neptun rendszerben található méltányossági kérelemmel. A kollégiumi méltányossági kérelemmel kapcsolatos minden információ (kérelem beadásának módja, igazolások listája, stb.) a kollégium honlapján megtalálható. 

Felsőéves jelentkezési időszakban az adott szemeszter elején a HÖK-nek leadott szociális pontok kerülnek feltöltésre. Például a 2017.06.23-as felsőéves kollégiumi jelentkezéskor a 2017 februári szociális pontok számítottak. A szociális pontokat mindig a HÖK-kel kell egyeztetni, a kollégium csak a tőlük kapott pontszámokat tölti fel a rendszerbe. Így a szociális pontszámok reklamációját minden esetben a HÖK kezeli. 

A méltányossági kérelmet az a felsőéves adhat be, akinek nagymértékben változott a szociális helyzete az utolsó HÖK-s szociális kérelem leadása óta. Hiszen a jelentkezési időszakban a HÖK által átküldött szociális pontokat figyelembe vesszük, így arra még egyszer nem lehet méltányossági kérelmet beadni, csak abban az esetben, ha ez idő alatt nagymértékben változott a szociális helyzete.

Elsőéves jelentkezési időszakban az első éves hallgatóknak a jelentkezés ideje alatt van lehetőség az első szociális helyzetet igazolni. Ezt a HATÁR rendszerben tudja megtenni. Mivel az első éves hallgatóknak ily módon a jelentkezésbe beleszámít a szociális pontszám, így ők külön nem adhatnak be méltányossági kérelmet.

A méltányossági kérelem opcionális!

3.      Kollégiumi férőhely lemondása

Kollégiumi férőhelyet nyert hallgatónak, lehetősége van a kollégiumi férőhelyét lemondani. A lemondást papír/postai vagy elektronikus úton teheti meg (Neptun rendszer/Kérelmek/Kollégiumi férőhely lemondása). A TJSZ-ben meghatározottak szerint, augusztus 15-e előtt ingyenes a kollégium férőhely lemondása, augusztus 15 és augusztus 30. közötti lemondás esetén egyszeri 6000 Ft-os díj kerül kiírásra, ezt követően, valamint ha nem mondja le, de nem költözik be, akkor egy hónap kollégiumi díjat írunk ki, és elveszti a kollégiumi férőhelyét.

A megüresedett helyekre a várólistáról folyamatosan hívunk be hallgatókat.

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Térkép

Térkép